NYHETSBREV

Så sparar du pengar på massagolven


Jag vill ha offert på massagolv


Ändrings- och tilläggsarbeten kan vara en tids- och pengabov. Är inte förberedelserna klara för golvläggning kan kostnaderna för Ätorna skjuta i höjden. Detta är något varken Heimdall eller våra kunder önskar eftersom krossade tidsplaner drabbar alla.


Tips 1: Spackla rätt med rätt spackel

Vid läggning av härdplaster är det viktigt att underlaget är rätt. Valet av spackel kan i hög grad påverka antalet ÄTA- timmar eftersom beläggningar riskerar släppa från underlaget vid felaktigt val av spackel. Detta är något vi på Heimdall råkat ut vid flertalet tillfällen när vi själva inte genomfört flytspacklingen. Vi rekommenderar Weber.Floor Industri eller likvärdigt när det kommer till härdplastbeläggning oavsett om det är epoxi, akrylat eller polyuretanbaserad plast. 

Tips 1,5: Angående fallspackling i storkök och diskrum

Glöm inte att spackla fall från fast inredning och utför lokala brunnspacklingar. Detta är förstås något vi på Heimdall kan utföra, men det är viktigt att detta är gjort vid tiden för läggning för att nå tidsplaner och spara pengar.


  
Klicka för att förstora bilderna.
Foto: Flowcrete & Heimdall
Tips 2: Synka med väggarbeten

Det är viktigt att ta saker i rätt ordning. Ska väggen målas rekommenderar vi att detta utförs före eventuell läggning av hålkärlssockel. Ska väggen beklädas med keramiska plattor rekommenderar vi att detta görs efter läggning av sockel. Detta beror på att man önskar få till en överlappande funktion. ÄTA- arbeten kan annars tillkomma om golvläggaren måste lyfta upp nedre lagret på keramiska plattorna till exempel. 


Tips 3: Städa och plocka undan

Det kan verka vara en självklarhet att man bör städa och plocka undan inredning och annat när man ska lägga golv. Men det är inte helt ovanligt att vi kommer till byggen där andra yrkesgrupper antingen arbetar för fullt eller har lämnat arbetsmaterial på plats. Om man vill minska ekonomiskt spill på Ätor och stilleståndstimmar bör detta undvikas. 
Nyheter
2017-11-14 13:53
Att välja fel flytspackel kan stå dig dyrt om du har otur. Det kan leda till att massan släpper från underlaget, här ger vi några tips på vägen! 
Läs mer
2017-11-08 11:54
När man slipar betonggolv exponeras vanligen sten och ballast. Gjuttekniken en avgörande faktor för en vacker stenbild. 
Läs mer
2017-11-02 09:35
Här kan du läsa första delen i vår artikelserie om gjutning för betonggolv som handlar om betongval och exponeringsklass. 
Läs mer
2017-06-27 15:14
AMA Hus har inkluderat slipning som rekommenderad prepareringsmetod. 
Läs mer
2017-04-03 11:49
Ord som epoxi anses ofta fult när miljöpoängen ska räknas. Men det finns massagolv som bedömns ''Accepteras'' enligt Byggvarubedömningen och finns med i BASTA- registret. 
Läs mer
2017-06-15 11:11
Ämnet låter kanske torrt och tråkigt, men skenet bedrar! Vi har tittat på en studie från Linköpings Univ. som jämfört miljöpåverkan från slipsystemet HTC Superfloor och epoxigolvet Peran SL. 
Läs mer