NYHETSBREV

Betonggolv och miljöpåverkan


Jag vill ha offert på HTC Superfloor


HTC Superfloor™ är ett namn för slipad och polerad betong som i korthet innebär att man slipar bort betonghuden och kommer ner till den mer slitstarka betongen och ballasten. I vår bransch kallar vi det för ''förädling'' av betongen eftersom vi helt enkelt förbättrar egenskaperna hos den befintliga konstruktionsbetongen.

Utsläpp av växthusgaser

I rapporten ''Livscykelanalys av industrigolv'' av Josefine Hellström från Linköpings Universitet har man gjort en analys av några industrigolvs miljöpåverkan. Fokus har legat på HTC Superfloor i jämförelse med epoxigolv av typ Peran SL. Man har jämfört aspekterna utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid, övergödning och försurning. Nedan syns en jämförelse på utsläpp av koldioxid baserat på 20 års LCA.

 
Klicka för att förstora bilderna.
Foto: HTC & Heimdall
Försurning

Försurning innebär att sura ämnen sprids i naturen och påverkar pH- värdet. I Sverige är den vanligaste orsaken förbränning av fossila bränslen, i synnerhet från fordon. Försurning påverkar växter och djur negativt i synnerhet runt sjöar och vattendrag. Nedan ses en jämförelse mellan HTC Superfloor och Peran SL. 


Övergödning

När övergödning uppstår beror det i till exempel på på utsläpp från avlopp, jordbruk, skogsbruk eller vattenavrinningar från industrier och gruvor. Konsekvenserna på miljön kan vara katastrofala. Bottendöd i sjöar och hav, minskad biologisk mångfald och gifter i naturen. Nedan ges en jämförelse av HTC Superfloor och Peran SL baserat på 20 års LCA. 


Nyheter
2017-11-14 13:53
Att välja fel flytspackel kan stå dig dyrt om du har otur. Det kan leda till att massan släpper från underlaget, här ger vi några tips på vägen! 
Läs mer
2017-11-08 11:54
När man slipar betonggolv exponeras vanligen sten och ballast. Gjuttekniken en avgörande faktor för en vacker stenbild. 
Läs mer
2017-11-02 09:35
Här kan du läsa första delen i vår artikelserie om gjutning för betonggolv som handlar om betongval och exponeringsklass. 
Läs mer
2017-06-27 15:14
AMA Hus har inkluderat slipning som rekommenderad prepareringsmetod. 
Läs mer
2017-04-03 11:49
Ord som epoxi anses ofta fult när miljöpoängen ska räknas. Men det finns massagolv som bedömns ''Accepteras'' enligt Byggvarubedömningen och finns med i BASTA- registret. 
Läs mer
2017-06-15 11:11
Ämnet låter kanske torrt och tråkigt, men skenet bedrar! Vi har tittat på en studie från Linköpings Univ. som jämfört miljöpåverkan från slipsystemet HTC Superfloor och epoxigolvet Peran SL. 
Läs mer