NYHETSBREV

Nu enklare att föreskriva maskinslipningar


Jag vill ha offert på betongrenovering 


I slutet av november 2016 skickade HTC Floorsystems in ett textförslag av revideringar och tillägg för kapitel E – Platsgjutna konstruktioner in till AMA-redaktionen. Dessa ändringar är nu verklighet och AMA lyfter idag fram slipning som en metod för att "mekaniskt avlägsna slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta", så kallad "prep" (läs mer om HTC Superprep™ här). I tidigare utgåvor av AMA Hus har endast blästring och fräsning tagits upp vilket i kommande upplaga ändrats och slipning lagts till.  Dessutom står som slipningen som första metodbeskrivning.


Maskinslipade betonggolv.
Foto: HTC & Heimdall


HTC Superfloor nu rekommenderad

Utöver ovanstående har även AMA Hus infört ett klargörande av vad som menas med ”maskinslipat betonggolv” samt en hänvisning till Betongrapport 13 (som du hittar information om här) där HTC Superfloor™ lyfts fram som en genomarbetad och beprövad metod för ”maskinslipade betonggolv”.Slipning, fräsning och blästring

Den avgörande skillnaden mellan blästring/fräsning och slipning vid preparering av underlag är skonsamheten mot konstruktionen då både blästring och fräsning riskerar söndra konstruktionen. Den avgörande faktorn är att slipmaskiner arbetar horisontalt. Den vanligaste typen av renovering och prepaering vi arbetar med på Heimdall är slipning av mattlim och avjämning av betongytor. Därefter kan vi både utföra HTC Superfloor™ och massagolv. 


Nyheter
2017-08-25 17:36
Krympsprickor är ett av de vanligaste problemen med betonggolv. Det kan förebyggas med tidig täckning eller membranhärdare och lagas med enkla medel. 
Läs mer
2017-06-27 15:14
AMA Hus har inkluderat slipning som rekommenderad prepareringsmetod. 
Läs mer
2017-04-03 11:49
Ord som epoxi anses ofta fult när miljöpoängen ska räknas. Men det finns massagolv som bedömns ''Accepteras'' enligt Byggvarubedömningen och finns med i BASTA- registret. 
Läs mer
2017-06-15 11:11
Ämnet låter kanske torrt och tråkigt, men skenet bedrar! Vi har tittat på en studie från Linköpings Univ. som jämfört miljöpåverkan från slipsystemet HTC Superfloor och epoxigolvet Peran SL. 
Läs mer
2017-06-07 16:33
Vi listar egenskaperna som gör HTC Superfloor oslagbart och oemotståndligt. 
Läs mer
2017-03-21 15:18
ÄTA, alltså ändrings- och tilläggsarbeten, är en faktor som både kan kosta pengar och förstöra tidsplaner. Här kan du läsa hur du minskar ''Ätorna'' på massagolvbeläggning. 
Läs mer