NYHETSBREV

Nu enklare att föreskriva maskinslipningar


Jag vill ha offert på betongrenovering 


I slutet av november 2016 skickade HTC Floorsystems in ett textförslag av revideringar och tillägg för kapitel E – Platsgjutna konstruktioner in till AMA-redaktionen. Dessa ändringar är nu verklighet och AMA lyfter idag fram slipning som en metod för att "mekaniskt avlägsna slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta", så kallad "prep" (läs mer om HTC Superprep™ här). I tidigare utgåvor av AMA Hus har endast blästring och fräsning tagits upp vilket i kommande upplaga ändrats och slipning lagts till.  Dessutom står som slipningen som första metodbeskrivning.


Maskinslipade betonggolv.
Foto: HTC & Heimdall


HTC Superfloor nu rekommenderad

Utöver ovanstående har även AMA Hus infört ett klargörande av vad som menas med ”maskinslipat betonggolv” samt en hänvisning till Betongrapport 13 (som du hittar information om här) där HTC Superfloor™ lyfts fram som en genomarbetad och beprövad metod för ”maskinslipade betonggolv”.Slipning, fräsning och blästring

Den avgörande skillnaden mellan blästring/fräsning och slipning vid preparering av underlag är skonsamheten mot konstruktionen då både blästring och fräsning riskerar söndra konstruktionen. Den avgörande faktorn är att slipmaskiner arbetar horisontalt. Den vanligaste typen av renovering och prepaering vi arbetar med på Heimdall är slipning av mattlim och avjämning av betongytor. Därefter kan vi både utföra HTC Superfloor™ och massagolv. 


Nyheter
2018-05-23 11:37
Har du erfarenhet av att lägga massagolv eller slipa betonggolv? Då är du välkommen med din ansökan till oss. Det enda kravet är att du har lite erfarenhet och att du har B- körkort. Vi står för resten! 
Läs mer
2018-03-20 19:30
I den femte delen av ''Gjutguiden för diamantslipade betonggolv'' går vi in lite djupare på betongens miljöpåverkan. 
Läs mer
2017-11-13 15:44
Misstag när anläggningsbetong ska gjutas kommer att ske, förr eller senare. Här kan Heimdall vara till räddning! 
Läs mer
2018-01-29 18:35
Det är 10- års jubileum och vi är på ett reflekterande humör...
Läs mer
2017-11-13 15:08
Krympsprickor är ett av de vanligaste problemen med betonggolv. Det kan förebyggas med tidig täckning eller membranhärdare och lagas med enkla medel. 
Läs mer
2017-11-14 13:53
Att välja fel flytspackel kan stå dig dyrt om du har otur. Det kan leda till att massan släpper från underlaget, här ger vi några tips på vägen! 
Läs mer