NYHETSBREV

Orolig för sprickor i betonggolvet?


Jag vill ha offert på betonggolv


Ett av de vanligare problemen som kan uppstå efter gjutning är plastiska krympsprickor. Betong krymper med tiden och i kombination med att det är ett ganska sprött material med låg draghållfasthet riskerar man få sprickor i sitt golv. Vi på Heimdall upplever också att det är en faktor som oroar våra kunder, i synnerhet privatpersoner som av förståeliga skäl sätter stora krav på estetiska faktorer.


Därför blir det sprickor

Moder jord har ofta ett och annat att säga till om oavsett vilken typ av byggnation det rör sig om. Kanske i synnerhet gäller detta gjutning. När plastiska krympsprickor uppstår beror det i huvudsak på tre saker. 1) Omgivningen är varmare än betongmassan, 2) Betongen är varmare än omgivningen och 3) betongmassan och omgivningen är lika varm och har låg luftfuktighet. Det idealiska scenariot är att betongmassan och omgivningen har samma temperatur men att omgivningen har hög luftfuktighet. På så sätt råder det jämvikt mellan betongen och omgivningen och härdningen sker naturligt. 

Vi rekommenderar vidare läsning här!

Lagningar av sprickor steg för steg. 
Foto: Heimdall
Så förebyggs sprickbildning

Tidig täckning är kanske det säkraste tricket mot plastiska krympsprickor. Eftersom avkylningen och vattenavdunstningen börjar direkt efter betongen är lagd i formen kräver det att täckningen sker snabbt för att få jämvikt mellan betongmassan och den omgivande luften. Går det inte att täcka tidigt rekommenderar vi applicering av en membranhärdare.

Vad Heimdall kan göra 

När sprickor väl har uppstått i betongen så är de ofta svåra att få bort helt. Sitter sprickorna väldigt ytligt kan de förvisso försvinna genom att man avverkar betong. Sitter de lite djupare blir vi dock tvungen att använda någon form av spackel. Beroende på betongens karaktär används traditionellt ett cementbaserat spackel som i bilden ovan, eller stenlim. Därefter slipas massan bort och sprickan är lagad.
Nyheter
2017-08-25 17:36
Krympsprickor är ett av de vanligaste problemen med betonggolv. Det kan förebyggas med tidig täckning eller membranhärdare och lagas med enkla medel. 
Läs mer
2017-06-27 15:14
AMA Hus har inkluderat slipning som rekommenderad prepareringsmetod. 
Läs mer
2017-04-03 11:49
Ord som epoxi anses ofta fult när miljöpoängen ska räknas. Men det finns massagolv som bedömns ''Accepteras'' enligt Byggvarubedömningen och finns med i BASTA- registret. 
Läs mer
2017-06-15 11:11
Ämnet låter kanske torrt och tråkigt, men skenet bedrar! Vi har tittat på en studie från Linköpings Univ. som jämfört miljöpåverkan från slipsystemet HTC Superfloor och epoxigolvet Peran SL. 
Läs mer
2017-06-07 16:33
Vi listar egenskaperna som gör HTC Superfloor oslagbart och oemotståndligt. 
Läs mer
2017-03-21 15:18
ÄTA, alltså ändrings- och tilläggsarbeten, är en faktor som både kan kosta pengar och förstöra tidsplaner. Här kan du läsa hur du minskar ''Ätorna'' på massagolvbeläggning. 
Läs mer