NYHETSBREV

INDUSTRI


  Home  //  Public  //  Industrial

Välj rätt industrigolv


Det hörs i vårt företagsnamn att vi jobbar mot industrier. Det kan vara tillverkningsindustrier, lager- och logistiklokaler eller andra typer av lokaler med särskilda funktionella krav där människor agerar i sin yrkesroll. Golven behöver generellt vara slitstarka för att stå emot truckar, palldragare och tuffa smällar mot fall och tapp.

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa mer.

   Produktion läkemedel


Produktionslokaler för läkemedel är renlighet en central faktor. Beläggningen bör dessutom vara ESD- resistent och därför rekommenderar Heimdall. 
 • HTC Superfloor™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Golvet kommer i 4 utföranden: Platinum, Gold, Silver och Bronze.    ☂ 
 • Husqvarna HiPERFLOOR™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Konceptet kommer i 3 utföranden: Premium Finish, Commercial Finish och Industrial Finish.   ☂ 
 • Sikafloor 269 ECF CR – Detta golvsystem är ett helt solitt elektrostatiskt avledande, självutjämnande epoxihartsystem med låg partikelemission. Särskilt framtaget för användning i renrum.  
 • Flowcrete Flowshield LXP – Polyuretanbaserad härdplastmassa som har god kemikaliebeständighet och läggs vanligen i 1,5 mm.  

   Produktion livsmedel


Här beror valet av golvlösning lite på vad det är för typ av livsmedel som produceras. Heimdall rekommenderar:
 • HTC Superfloor™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Golvet kommer i 4 utföranden: Platinum, Gold, Silver och Bronze.    ☂ 
 • Husqvarna HiPERFLOOR™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Konceptet kommer i 3 utföranden: Premium Finish, Commercial Finish och Industrial Finish.   ☂ 
 • Sikafloor PurCem- Extremt motståndskraftig i kemiska miljöer som kräver frekvent och intensiv rengöring, både med ång- & hetvattentvätt och kemisk aggressiv rengöring. Tål utsatta miljöer där aggressiva kemikalier förekommer. Högt nötningsmotstånd och behåller sina egenskaper upp till +120 ºC och ner till -40 ºC.   
 • Sikafloor HyCem 40 – Sikafloor®-40 HyCem är ett tvåkomponent, akrylhartsmodifierad, flexibel cementbaserad massa för självutjämnande golvbeläggningar i tunna skikt på 1-5 mm. Det består av en bas/vätska och en härdare/pulverkomponent som måste blandas precis innan användning och sedan appliceras omedelbart. Innehåller inga lösningsmedel och är fri från ämnen som kan migrera.    
 • Flowcrete Flowcoat TL – Flowcoat TL är en högkvalitativ, tvåkomponent epoxi tunnskiktsbeläggning med god kemikalieresistens. Genom att ströa sand i första stryket av Flowcoat TL kan olika grader av halkskydd åstadkommas. Läggs i tjocklekar från 0,4 till 1 mm. Normal tjocklek 0,5 mm. Flowcoat TL är en ytutjämnande tunn beläggning för mer krävande ytor, t ex torr lättare verkstadsindustri, läkemedelsindustri, korridorer, personalutrymmen, kulvertgångar, lager m fl.  

   Produktion el och datautrymmen


I dessa utrymmen är det viktigt att golvet fyller kraven för elektrostatisk urladdning (ESD). Elektrostatisk urladdning sker när du går på ett golv och skapar friktion. Det är precis samma process som att exempelvis få stötar från dörrhandtag. I dessa utrymmen rekommenderar Heimdall:
 • HTC Superfloor™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Golvet kommer i 4 utföranden: Platinum, Gold, Silver och Bronze.    ☂ 
 • Husqvarna HiPERFLOOR™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Konceptet kommer i 3 utföranden: Premium Finish, Commercial Finish och Industrial Finish.   ☂ 
 • Flowcrete Peran ESD STB Compact – Peran ESD STB Compact är ett elavledande tvåkomponent epoxibaserat golvsystem. Peran ESD STB Compact ger en halkskyddad yta. Läggs i tjocklek om ca. 3 mm. Peran ESD STB Compact används i miljöer med tung och intensiv trafik där krav föreligger på avledning av statisk elektricitet, t ex där känsliga elektronikkomponenter hanteras/tillverkas eller i renrumsmiljöer.  

   Produktion kemi


I kemiska miljöer ställs enorma krav på resistens mot bakterier och kemikalier och därför är det viktigt att golvlösningen når kraven på kemisk och mekanisk resistens. Heimdall rekommenderar:
 • Sikafloor PurCem- Extremt motståndskraftig i kemiska miljöer som kräver frekvent och intensiv rengöring, både med ång- & hetvattentvätt och kemisk aggressiv rengöring. Tål utsatta miljöer där aggressiva kemikalier förekommer. Högt nötningsmotstånd och behåller sina egenskaper upp till +120 ºC och ner till -40 ºC.   
 • Flowcrete Flowcoat TL – Flowcoat TL är en högkvalitativ, tvåkomponent epoxi tunnskiktsbeläggning med god kemikalieresistens. Genom att ströa sand i första stryket av Flowcoat TL kan olika grader av halkskydd åstadkommas. Läggs i tjocklekar från 0,4 till 1 mm. Normal tjocklek 0,5 mm. Flowcoat TL är en ytutjämnande tunn beläggning för mer krävande ytor, t ex torr lättare verkstadsindustri, läkemedelsindustri, korridorer, personalutrymmen, kulvertgångar, lager m fl.
 • Flowcrete Flowshield LXP – Flowshield LXP är en självnivellerande flexibel golvbeläggning baserad på en tvåkomponent polyuretan. Flowshield LXP appliceras i 1,5 mm tjocklek. Kan appliceras på asfalt, stål och betongunderlag, för att erhålla en hygienisk flexibel och kemikalieresistent golvbeläggning. Lämplig att användas i industrier med lättare belastning (gångtrafik och palltruckar), där krav på hygien och flexibilitet i underlaget föreligger. Mycket god kemisk beständighet mot bland annat syror och sockerarter.  

   Papper- och massaindustri


I dessa miljöer ställs höga krav på att golven ska kunna stå emot både högt nötningsmotstånd och samtidigt vara kemikalieressistent och tålig mot väta. Det kan exempelvis vara torrt i ena änden av lokalen och fuktigt i den andra.
 • Sikafloor PurCem- Extremt motståndskraftig i kemiska miljöer som kräver frekvent och intensiv rengöring, både med ång- & hetvattentvätt och kemisk aggressiv rengöring. Tål utsatta miljöer där aggressiva kemikalier förekommer. Högt nötningsmotstånd och behåller sina egenskaper upp till +120 ºC och ner till -40 ºC.   
 • Flowcrete Flowcoat TL – Flowcoat TL är en högkvalitativ, tvåkomponent epoxi tunnskiktsbeläggning med god kemikalieresistens. Genom att ströa sand i första stryket av Flowcoat TL kan olika grader av halkskydd åstadkommas. Läggs i tjocklekar från 0,4 till 1 mm. Normal tjocklek 0,5 mm. Flowcoat TL är en ytutjämnande tunn beläggning för mer krävande ytor, t ex torr lättare verkstadsindustri, läkemedelsindustri, korridorer, personalutrymmen, kulvertgångar, lager m fl.
 • Flowcrete Flowshield LXP – Flowshield LXP är en självnivellerande flexibel golvbeläggning baserad på en tvåkomponent polyuretan. Flowshield LXP appliceras i 1,5 mm tjocklek. Kan appliceras på asfalt, stål och betongunderlag, för att erhålla en hygienisk flexibel och kemikalieresistent golvbeläggning. Lämplig att användas i industrier med lättare belastning (gångtrafik och palltruckar), där krav på hygien och flexibilitet i underlaget föreligger. Mycket god kemisk beständighet mot bland annat syror och sockerarter.  

   Storkök


I storkök ställs höga krav på hygien och bakterieresistens. Golven måste också vara slitstarka för att stå emot gångtrafikanter under långt tid. Heimdall rekommenderar:
 • Sikafloor Compact – Epoxigolv som är en fogfri lösningsmedelsfritt bindemedel/topplack för golvbeläggningar med infärgad kvartssand typ compactgolv i tjocklekar mellan 3-12mm. Vanligen mellan 4-7mm.  
 • Flowcrete Peran STB Struktur – Sandbeläggning som består av epoxiplast och polyuretaninfärgad sand. Läggs i tjocklekar 2-4 och utförs med extra kraftig struktur (halkskydd).  
 • Flowcrete Duracon BC – Akrylbaserad golvbeläggning som bör användas när byggtiden är kort. Enbart 2 timmar räcker för att golvet ska bli färdigt att gå på. Kan utföras med samma kraftfulla struktur som Peran STB Struktur. ⌛  

    Lager och logistikutrymmen


Lager och logistiklokaler är i de flesta fall relativt torra miljöer och därför rekommenderar Heimdall:
 • HTC Superfloor™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Golvet kommer i 4 utföranden: Platinum, Gold, Silver och Bronze.    ☂ 
 • Husqvarna HiPERFLOOR™ – Polerat betonggolv som är miljövänligt, har låg livscykelkostnad och oslagbar slitstyrka. Golvet göras matt eller blankt och mer eller mindre sten (ballast) kan slipas fram. Konceptet kommer i 3 utföranden: Premium Finish, Commercial Finish och Industrial Finish.   ☂ 
 • Sikafloor HyCem – Om beläggning är nödvändigt eller önskvärt rekommenderar Heimdall HyCem- systemet från Sika. Det är en cementbaserad beläggning som kan läggas på fuktiga underlag. Vibrationsdämpande för truckar och vagnar etc.    
 • Sikafloor 263 SL – Sikafloor® -263 SL är en kostnadseffektiv, 2-komponent, lösningsmedelsfri och lågviskös epoxibaserad produkt. Användning Självavjämnande och uppströat system för underlag av betong och cementbaserade spackel för verksamheter med normal upp till medelhög belastning, t ex lager- och monteringshallar, verkstäder, garage, lastramper, etc. Blank finish, lösningsmedelsfri och lätt att applicera.  

     Slakterier


I slakterier är det viktigt att golvet har god kemisk resistens. Därför rekommenderar vi enbart massagolv i dessa miljöer. Vi rekommenderar:
 • Sikafloor Compact – Epoxigolv som är en fogfri lösningsmedelsfritt bindemedel/topplack för golvbeläggningar med infärgad kvartssand typ compactgolv i tjocklekar mellan 3-12mm. Vanligen mellan 4-7mm.  
 • Flowcrete Peran STB Compact – Sandbeläggning som består av epoxiplast och polyuretaninfärgad sand. Läggs i tjocklekar 2-4 och utförs med extra kraftig struktur (halkskydd).  
 • Flowcrete Duracon BC – Akrylbaserad golvbeläggning som bör användas när byggtiden är kort. Enbart 2 timmar räcker för att golvet ska bli färdigt att gå på. Kan utföras med samma kraftfulla struktur som Peran STB Struktur. ⌛  
 • Sikafloor PurCem- Extremt motståndskraftig i kemiska miljöer som kräver frekvent och intensiv rengöring, både med ång- & hetvattentvätt och kemisk aggressiv rengöring. Tål utsatta miljöer där aggressiva kemikalier förekommer. Högt nötningsmotstånd och behåller sina egenskaper upp till +120 ºC och ner till -40 ºC.   
Symbolguide

  ''Accepteras'' enligt Byggvarubedömningen.

   A eller B- klassad av Sundahus.

   Särskilt mekaniskt slitstarkt. På dessa golv kan du köra tungt.

   Särskilt kort installationstid för de gånger du har brådis på bygget.

   Särskilt låg livscykelkostnad. Räkna aldrig enbart på installationkostnad.

   Dessa golv är vattentäta.

   Kemikalieressistenta golv. Klarar sånt du helst inte vill ha på huden.

   Klarar 100% relativ fuktighet. Kan läggas på fuktig betong helt enkelt. 

   Särskilt högt glansvärde om du vill ha en blank yta.

  Mjukt och skönt att gå på.

Infärgad betong

Polerat Betonggolv

Polerat betonggolv

Peran ESD Compact

HiPERFLOOR Commercial Finish

HTC Superfloor Platinum

Flowcrete Flowcoat TL

Sikafloor Compact

Sikafloor HyCem

Flowcrete Flowcoat TL

Massagolv i lab
Sikafloor HyCem
Sikafloor HyCem