NYHETSBREV

Vanliga frågor och svar om
betong- och massagolv

  Klicka på frågorna för att se fullständigt svar.

Vanliga frågor  //  Ladda ner

Kontakta oss för offert

Polerad betong

   Kan man alltid välja mellan Superfloor™ Platinum, guld, silver och brons?

SVAR: Nej. Är ytan för ojämn går det exempelvis inte att slipa ett bronsgolv eftersom det krävs grovslipning för en jämn yta. Bronsgolv är bara polersteg och om grovslipning krävs innebär det att det blir ett annat koncept och utseende på golvet. Innan vi på Heimdall börjar arbeta tittar vi alltid på objekten och utvärderar vilka möjligheter som finns. Vill vår kund ha en sidenmatt yta kan vi anpassa oss till det i alla lägen. Men generellt kan man säga att Superfloor™ Platinum är det Superfloorgolv vi rekommenderar varmast eftersom konceptet ger golvet de bästa egenskaperna. Dessutom kan det nästan alltid slipas platinumgolv.

   Hur lång tid tar det att slipa ett Superfloor™ Platinum?

SVAR: Beroende på betongytans beskaffenheter samt maskinval räknar vi med att slipa 20-30 kvadrat om dagen per maskin.

   Kan man färga golvet?

SVAR: Ja. Det går att färga betongen. Det går att göra färgen heltäckande eller i mindre detaljer. Önskar man få färgen heltäckande rekommenderar vi alltid att färga betongen direkt vid gjutning om möjligt. Det ger ett generellt bättre resultat än om man impregnerar befintlig betong.

   Golvet ser blankt ut – är det halkigt?

SVAR: Nej. I alla fall inte i jämförelse med plastmassabeläggningar. Golvet har samma friktionsgrad som de flesta epoxigolven både i torrt och vått.

   Hur lång tid efter gjutning kan man börja slipa golvet?

SVAR: Betongen bör vila minst en vecka innan slipning påbörjas.

   Ska jag gjuta på ett speciellt sätt om det ska bli ett betonggolv?

SVAR: Längre ner på sidan finns den ''gjutguide'' från HTC Floorsystems. Vi rekommenderar att du läser den!

   Vad är det som gör att Superfloor™ räknas som ett miljövänligt golv?

SVAR: Slipade betonggolv är oslagbara vad gäller minimering av miljöpåverkan. Eftersom inget nytt ytskikt behöver installeras innebär det minimalt med kemikalier och utsläpp. Därför har dessa golv minimalt med påverkan vad gäller utsläpp av växthusgaser, försurning och övergödning.

   Jag vill ha mycket eller lite sten (ballast) - vad ska jag tänka på?

SVAR: Om du vill ha mycket eller lite sten beror helt enkelt på hur långt in i slipprocessen du kommer. Men det har i de flesta fall med gjutningen att göra huruvida det är mycket eller lite sten samt storlekar på stenen.

Massagolv

   Epoxi, polyuretan eller akryl – vad är skillnaden?

SVAR: Epoxi är vårt vanligaste massagolv. Anledningen till epoxins popularitet är att produktgruppen har en stor variation i både egenskaper och funktion. Polyuretanbeläggning rekommenderar vi i exempelvis parkeringshus där ytan slits hårt av dubbdäck, is, snö och kemikalier. Polyuretanplasten är flexibel i sin natur och står därför emot tuffa smällar i högre grad än andra plaster. Akrylplast luktar illa går snabbt att lägga. Efter akrylplastens applicering behöver ytan enbart vila i två timmar innan den kan användas och nästa produktgrupp kan gå på.

   Akryl luktar illa, är det hälsofarligt?

SVAR: Nej. I alla fall inte sett till jämförbara produktkategorier (epoxi och polyuretan). Dock är det så att härdplastutbildning krävs för att arbeta med all typ av plastmassa. Extra skyddsåtgärder är viktigt (skyddsglasögon osv) vid installationen av golvet.

   Hur stor variation finns det?

SVAR: Vi på Heimdall brukar säga att fantasin sätter gränserna vad gäller golv. Det gör att vi blir kreativa i våra lösningar. Vad gäller massagolv finns det möjlighet till variation både till utseende och funktion. Alla ytor blir förstås fogfria men det går att både välja färg och tillsätta struktur och halkskydd. Det finns massagolv för alla typer av offentliga och industriella miljöer: Bilbiotek, parkeringshus, kök och diskrum, industrier, sjukhus och så vidare.

   Vad är fördelarna jämfört med polerad betong (Superfloor™)?

SVAR: Bland annat så är golven helt kemikalieresistenta och kan göras med struktur. Struktur innebär att ytan är halkskyddad och lite ojämn. Generellt är det lättare att vara flexibel med ett massagolv sett till funktion och utseende. Det går exempelvis att färga med skarpa tydliga linjer om det ska göras gångvägar i stora offentliga lokaler och det kan göras tåligt mot bilar dubbdäck i parkeringshus.

   Behöver jag verkligen ha epoxi eller annan plastmassabeläggning i min verkstad?

SVAR: Nej, inte alltid. Om det rör sig om särskilda behov som exempelvis krav på kemikalieresistens och om det är våta miljöer rekommenderar vi härdplaster. Ett sjustegsslipat och polerat betonggolv står emot i princip alla stötar och är slitstarkare och uthålligare än epoxi eftersom plastbeläggningar ofta släpper efter några år. I synnerhet är Superfloor™ Platinum ett bättre alternativ än epoxi i torra industriella miljöer som lagerlokaler och verkstäder.

   I vilka miljöer rekommenderas plastmassagolv istället för slipad betong?

SVAR: Vi rekommenderar plastmassagolv i miljöer som kök och diskrum, parkeringshus, laboratorier, slakterier eller liknande. Generellt våta miljöer.

 

HeimdallLogotyp som EPS Vit
Logotyp som EPS Svart
Logotyp som JPG Vit
Logotyp som JPG Svart
Logotyp som PNG Vit
Logotyp som PNG Svart

Polerade betonggolv

Massagolv

Diverse / Städ & Underhåll