NYHETSBREV

Gjutguiden del I - Betongkvalitet

En förklaring av exponeringsklass

Exponeringsklass är ett begrepp som införts för att klassificera hur omgivningens aggressivitet är för en specifik betongkonstruktion. På svenska innebär det att miljön omkring påverkar vilken typ av betong som föredras och exponeringsklassen visar kravet på betongkvalitet. I generella termer innebär det att betongkvaliteten, alltså betongens fysikaliska och kemikaliska egenskaper, är avgörande beroende på om det är utomhus, vägar, väggar, golv eller broar. Eftersom vi på Heimdall arbetar med golvkonstruktioner och i huvudsak förädling av betong genom HTC Superfloor™ fokuserar vi på detta. Utseendet på HTC Superfloor™ är dels beroende av val av ballast och exponeringen av densamma, som du kan läsa mer om i gjutguiden del 2. Men ibland kan kraven på utseende också styra valet av betongkvalitet/exponeringsklass beroende på hur enkelt eller svårt det är att slipa ner och exponera ballasten. 

Vidare rekommenderas vanlig betong före så kallat självkompakterande betongmaterial eftersom den självkompakterande betongen i högre grad ger en gropig yta med luftporer. 


  
Klicka för att förstora bilderna.
Foto från: Adobestock & HTC Floorsystems

Vid slitagenivå låg och medel

Det är inte alltid den högsta möjliga betongkvaliteten som är att föredra. Rör det sig exempelvis om en inomhuslokal där ytan inte slits nämnvärt av annat än fotsteg och pallyftare föreslår vi C 28/35. Detta beror på att den lägre betongkvaliteten lämpar sig bättre för slipning eftersom det är lättare att slipa bort betonghuden och komma ner till den underliggande hårdare betongen och ballasten. 

Vid högt slitage

Om ytan utsätts för hårdare slitage från exempelvis dubbdäck rekommenderar vi C40/50 eller C50/60. Med exponeringsklass C40/50 och C50/60 bör man ha i beaktande att det kan ta längre tid att slipa ner till den underliggande betongen och framhäva ballasten eftersom betongen är hårdare. Räkna då med en utökad tidsplan. Om betonggolven kommer utsättas för saltangrepp gäller exponeringsklass XD3 som benämns som lämpligt i miljöer där vått och torrt går i cykler.

Vill du veta mer?

Läs övriga delar i vår artikelserie om Betonggolvv och exponeringsklass.
Del II om armering och ballast »  
Del III om krympsprickor och vad det beror på »  
Del IV om när gjutningen går fel » Nyheter
2018-08-29 10:22
Vill du ha slipad betong utan synliga stenar i din lokal eller ditt hem? Det är inte säkert att det är möjligt. Här bryter vi ner orsakerna till varför det kan bli oönskade stenar. 
Läs mer
2018-04-26 16:32

För varje kvadratmeter vi säljer av Rigstula Design Red skänker vi pengar till Hjärnfonden.

Läs mer
2018-03-20 19:30
I den femte delen av ''Gjutguiden för diamantslipade betonggolv'' går vi in lite djupare på betongens miljöpåverkan. 
Läs mer
2017-11-14 13:53
Att välja fel flytspackel kan stå dig dyrt om du har otur. Det kan leda till att massan släpper från underlaget, här ger vi några tips på vägen! 
Läs mer