NYHETSBREV

Gjutguiden del IV - När gjutningen gått fel

Vid läggning av anläggningsbetong, som är vanligt i botten av bostäder och parkeringshus, är risken för ojämnheter och överdriven porbildning stor. Detta har i flera fall lett till att vi på Heimdall, eller våra branschkollegor, får rycka in och preparera betongen genom grovslipning och därefter ges möjlighet för läggning.

Vad är det värsta som kan hända? 

I tidigare delar av ''Gjutguiden för polerade betonggolv'' (se längre ner på denna sida) har vi skrivit om vikten att gjutningen utförs på rätt sätt. Vi har till exempel i Gjutguiden del III skrivit om krympsprickor, som är starkt kopplat till temperaturen när gjutningen sker. Mer om det kan du läsa här

Fler saker än krympsprickor kan dock uppstå. Som på bilden till höger, där betongen nästintill ser ut som ett böljande hav. En av de vanligare orsakerna till varför det blir ojämnheter har att göra med att gjutaren enbart slodad betongen, och inte glättat den med en så kallad helikopterslipning. 

1. 2.  3. 4.  5. 
Bild 1: Ojämn och vågig betong där avverkning börjat 
Bild 2: Slodning
Bild 3: Ojämn, nygjuten betong
Bild 4 och 5. Betongpslipning
Foto från: HTC Floorsystems samt Adobestock


Vår lösning: Betongpreparering med slipning

Vad vi på Heimdall gör när vi kommer till arbetsplatsen är att vi avverkar betong genom att slipa, blästra eller fräsa betongen. Det vanligaste, och mest skonsamma för konstruktionen, är dock att vi slipar betongen enligt HTC Superprep™. Valet av prepareringsmetod går dock inte att säga på förhand utan måste bestämmas på plats och från fall till fall.

När betongprep inte fungerar 

Är ojämnheterna mycket och i hög grad lokala kan det vara så att betongprep med slipning som metod inte är den bästa lösningen. I dessa fall kan det bli nödvändigt att flytspackla hela ytan. Vilket flytspackel du ska välja och hur det ska gå till beror på vilket vilken golvlösning som ska användas som slitskikt. Mer om det kan du läsa här!

Tidigare delar i Gjutguiden

Läs del I och II i vår artikelserie om gjutning för diamantslipade betonggolv.
Del I om betongkvalitet  »
Del II om armering, ballast och gjutteknik »
Del III om krympsprickor och lagningar »

Nyheter
2018-08-29 10:22
Vill du ha slipad betong utan synliga stenar i din lokal eller ditt hem? Det är inte säkert att det är möjligt. Här bryter vi ner orsakerna till varför det kan bli oönskade stenar. 
Läs mer
2018-04-26 16:32

För varje kvadratmeter vi säljer av Rigstula Design Red skänker vi pengar till Hjärnfonden.

Läs mer
2018-03-20 19:30
I den femte delen av ''Gjutguiden för diamantslipade betonggolv'' går vi in lite djupare på betongens miljöpåverkan. 
Läs mer
2017-11-14 13:53
Att välja fel flytspackel kan stå dig dyrt om du har otur. Det kan leda till att massan släpper från underlaget, här ger vi några tips på vägen! 
Läs mer