NYHETSBREV

3 sätt att minska risken för halk- och fallolyckor

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är viktiga frågor som kan röra en mängd faktorer som stress, buller, kemiska risker och föroreningar. Här vill vi belysa arbetsplatsanpassningarnas roll i säkerhetsfrågan på arbetsplatsen och fokuserar i synnerhet på det vi kan bäst - golv!


Förhindra halkolyckor genom att  spackla fall och halkskydda epoxigolvet

Traditionella epoxibaserade sandbeläggningar av typ Rigstula Design™ Red (eller motsvarande Peran STB från Flowcrete) är den vanligaste typen av beläggningar i storkök. Här drabbas golvet av väta av vatten och fetter och risken för halkolyckor är därför större. Här rekommenderas därför en halkskyddad beläggning med struktur. Golven kommer bli aningen mer svårstädade, men rekommenderas för att minska halkrisken. 

En annan viktig faktor är givetvis att spackla fall från väggar till brunnar för att få vattnet att enklare försvinna. Vilken typ av spackelmaterial du ska använda kan du bland annat läsa om här! 2. 3.  4. 
1.  Starka färger gör det enklare att hitta föremål och minskar snubbelrisken. 2. Halkskydd med struktur minskar olycksrisken. 3 och 4. Färgindelade lokaler gör det lättare att se var man ska gå någonstans.  
Foto från: Flowcrete & Sika

Snubbelfritt med rätt kulör

Fallolyckor hade i dom flesta fall kunnat förhindras med hjälp av en bättre golvlösning. Ojämna golvytor, tappade föremål och osynliga trösklar är oftast orsaken till olyckan. I exemplet på bilden ovan ser vi ett dagis som täckts av ett Sika Comfortfloor Pro dår den starka gula kulören gör att det blir lätt att se leksaker eller tappade kritor på golvet som i annat fall hade kunnat leda till en halk- eller fallolycka. 

Idén att välja en enda stark färg för att se tappade föremål har även adopterats av större industrier och produktionsföretag.

Dela in lokalen i sektioner

Att dela in lokalen i sektioner går givetvis att göra med väggar och hinder. Men när det inte är möjligt eller ens önskvärt finns möjligheterna att dela in lokalen i sektioner med hjälp av färg. I bilderna ovan syns två exempel på industrilokaler som delats upp i zoner. Syftet med indelningen är i huvudsak att dela upp lokalen i produktionens olika processer. I matindustri kan det exempelvis vara att man delar upp i lagad och olagad mat. Ett bra system för detta är Peran SL från Flowcrete. 


Nyheter
2020-07-28 12:20
Betong är generellt ett relativt sprött material med låg draghållfasthet och i takt med tiden kommer en betongplatta att krympa. Detta ökar riskerna för sprickbildning. För att förhindra rörelser i betongen kan man använda sig av olika typer av fogar. 
Läs mer
2020-07-20 16:59
Eftersom härdplaster appliceras flytande finns också en enorm mängd med designmöjligheter vilket är en av produktgruppens största fördelar. Men här hittar du även ett betonggolv. 
Läs mer
2020-07-17 17:19

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC. 

Läs mer
2020-07-03 12:20

Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. För att få konkurrensneutral information och kunskap om det praktiska kring installationer så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer.

Läs mer
2020-06-08 18:41
Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan minskad kvalitet när du ska lägga massagolv i storkök.
Läs mer