NYHETSBREV

3 frågor när du väljer golv för offentliga miljöer

Hur skapar jag rätt stämning? 

De flesta av oss spenderar tid i offentliga miljöer i ett speciellt syfte. Oavsett om det är för att gå till ett museum, bibliotek, sjukhus, skola eller till en galleria så har vi oftast ett uppenbart syfte med besöket. Inomhusmiljön bör dock anpassas till syftet med lokalen och i skolor och sjukhus bör färgerna och tonerna därför syfta till att lugna patienter, skolbarn eller arbetande personal. I gallerior har du istället möjlighet att varumärkesanpassa golvet för att skapa en minnesvärd stund för kunden. Läs om varumärkesanpassning av golv här där vi skriver om Legoland. 

Golvrekommendation för stämningshöjare
Sika Comfortfloor Pro är en golvlösning där du kan anpassa färg och funktion efter behov. Det går att anpassa med ljuddämpande egenskaper eller särskilda mönster för lekfullhet och glädje. Varför inte varumärkesanpassa golvet? 
 
  • Lågt VOC ger bra inomhusluft
  • Finns i oändligt med färger för snygg design
  • Fogfritt och därför lätt att hålla rent
  • Hög komfort och ljuddämpande
2. 3. 
1. En mörkgrå färg skapar lugnt tillsammans med övrig inomhusmiljö i detta museum. 2. Epoxigolv indelad i sektioner för ökad säkerhet 3. HTC Superfloor Silver i gymlokal. 3. Personalen är ofta de som slits mest om golvlösningen är för dålig. 
Foto från: Heimdall, Flowcrete, Sika

Hur viktig är säkerheten? 

Tidigare har vi berättat om hur man kan arbeta med golv och säkerhet. Du kan läsa en artikel här om hur du kan minska risken för halk och fallolyckor. I skolmiljö, där barnen springer och i värsta fall snubblar och slår sig går det att välja en stark och tydlig färg för att göra tappade föremål mer synliga. Ett annat tips kan vara att dela in lokalen i sektioner. Detta är ett bra tips i sjukhusmiljö för att man ska veta var vagnar ska stå för att inte vara i vägen för patienter.

Vad behöver personalen? 

De som spenderar mest tid i offentliga miljöer är personal. Oavsett om det är lärare, sjuksköterskor, butikspersonal eller vaktmästare så är det tusentals steg varje dag. Nedan är två faktorer vi vill lyfta. 
 
  • Komfort: Är komforten central, som i många kommunala fastigheter, rekommenderar vi Sikafloor Pro. Den är dessutom ljuddämpande. 
  • Städbarhet: Är det enorma ytor som ska städas dagligen med skurmaskiner, samtidigt som komforten inte är lika viktigt, rekommenderar vi HTC Superfloor Platinum. Exempel på en sådan miljö är gallerior. 

Vi är Hjärnfondens företagsvän 2019  

Heimdall Industrigolv är stolta företagsvänner till Hjärnfonden 2019. Våra pengar går till forskning om hjärnsjukdomar som demens, ADHD, psykisk ohälsa och stroke. Sjukdomar som kan drabba oss alla någon gång i livet. 

 

Nyheter
2020-07-28 12:20
Betong är generellt ett relativt sprött material med låg draghållfasthet och i takt med tiden kommer en betongplatta att krympa. Detta ökar riskerna för sprickbildning. För att förhindra rörelser i betongen kan man använda sig av olika typer av fogar. 
Läs mer
2020-07-20 16:59
Eftersom härdplaster appliceras flytande finns också en enorm mängd med designmöjligheter vilket är en av produktgruppens största fördelar. Men här hittar du även ett betonggolv. 
Läs mer
2020-07-17 17:19

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC. 

Läs mer
2020-07-03 12:20

Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. För att få konkurrensneutral information och kunskap om det praktiska kring installationer så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer.

Läs mer
2020-06-08 18:41
Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan minskad kvalitet när du ska lägga massagolv i storkök.
Läs mer