NYHETSBREV

Våra mest lästa artiklar under 2010- talet


1. Betonggolv i bostaden - 3 saker du bör tänka på

Att denna artikel med god marginal blev vår mest lästa under 2010-talet förvånar oss inte det minsta. Fram till och med den sista december 2019 så har 13998 läsare undrat vad man behöver tänka på när man ska ha betonggolv i bostaden. Intresset har dock inte stannat enbart i Googles sökmotorer utan det har också märkts av i antalet privatpersoner som tagit kontakt med oss de senaste åren och är nyfikna på betonggolv. Särskilt har det sidenmatta betonggolven av typ HTC Superfloor Silver och HTC Superfloor Bronze lockat våra kunder. 
Läs artikeln här! 
    
Foto från: Flowcrete, HTC Floorsystems Sverige, & Sika

2. 4 olika flytspackel - 4 olika situationer

För att lägga ett bra golv krävs ett bra underlag och ett gott förarbete. Valet av flytspackel har en avgörande roll i hur slutresultatet blir, både funktionellt och vad gäller ekonomisk lönsamhet. I denna artikel, som lockade  9688 läsare, har vi försökt illustrera fyra olika situationer vi på Heimdall ofta stöter på, och vilka typer av produkter som lämpar sig till dessa. Att den lockat många läsare i synnerhet från byggentreprenörer och arkitekter ser vi som fullständigt logiskt.

Läs mer här! 

3. Så sparar du pengar på massagolven

Att bygga kostar pengar och vi vet att byggföretag många gånger har låga marginaler. Därför lockade denna artikel hela 6954 läsare och vi hoppas att innehållet har kommit till nytta. Våra tips i korthet: 1) Använd rätt flytspackel, 2) Synkronisera med andra yrkesgrupper och i synnerhet vägg och 3) Håll städat på arbetsplatsen. Tipsen kan upplevas banala och självklara men skenet bedrar! 
Läs mer här! 

4. Gjutguiden del 1 - Om betongkvalitet

3817 läsare behövde veta mer om betonggolv och gjutningar. När man slipar ett betonggolv är gjutningen av största vikt och vi som arbetar med golvens finish vill alltid ha direktkontakt med projektens gjutare för att säkerställa kundens önskemål. I denna artikel skrev vi mer om exponeringsklasser och vilken typ av betong du ska använda dig av beroende på slitagenivå. 
Kom till gjutguiden här! Nyheter
2020-07-28 12:20
Betong är generellt ett relativt sprött material med låg draghållfasthet och i takt med tiden kommer en betongplatta att krympa. Detta ökar riskerna för sprickbildning. För att förhindra rörelser i betongen kan man använda sig av olika typer av fogar. 
Läs mer
2020-07-20 16:59
Eftersom härdplaster appliceras flytande finns också en enorm mängd med designmöjligheter vilket är en av produktgruppens största fördelar. Men här hittar du även ett betonggolv. 
Läs mer
2020-07-17 17:19

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC. 

Läs mer
2020-07-03 12:20

Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. För att få konkurrensneutral information och kunskap om det praktiska kring installationer så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer.

Läs mer
2020-06-08 18:41
Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan minskad kvalitet när du ska lägga massagolv i storkök.
Läs mer