NYHETSBREV

LISTA: Så får du ett fantastiskt parkeringshusgolv!


1. Välj rätt typ av härdplast

​Bland de olika härdplaster som finns på marknaden så är det polyuretanbaserad massa vi rekommenderar före epoxi och akryl eller dylikt. Härdplaster av polyuretan har egenskaper som är vida överlägset de andra i miljöer där det är mycket mekanisk belastning ifrån fordon, eller rörelser i byggnadens konstruktion. Detta tack vare flexibiliteten i materialet, som gör beläggningen mjukare i härdat tillstånd. 
Polyuretanbeläggningar vi rekommenderar

1. Flowcrete Deckshield ID: Beläggning som läggs i ca. 4mm och som används bäst inomhus. 
2. Flowcrete Deckshield ED: Läggs i minst 6mm och är till för exponerade bjälklag utomhus. 
3. Sikafloor®-350 N Elastic: Ett högelastiskt tvåkomponents polyuretanmembran. 
4. Flowcrete Deckshield HD: Beläggning för ramper och lastbryggor. 
2.3. 4. 5. 
1. Färgsätt våningsplan i färgteman 2. Membran skyddar mot regn 3. Textur  minskar risken för halkolyckor 4. Färgindelningar - inte bara estetik. 5. Tunnare beläggning rekommenderas på parkeringsrutor
Foto från: Flowcrete, Sika.

2. Färg, färg och ännu mer FÄRG! 

För att skapa en fin och bra inomhusmiljö i parkeringshusen rekommenderar vi att man använder färgburkarna ordentligt. Det finns tre orsaker till detta: 1) Färgindelningar mellan våningsplan skapar en miljö som är spännande och levande. Dessutom blir det enklare att komma ihåg vilken våning du ställde bilden på! 2) Att använda färger som mönster genom att måla pilar, parkeringsrutor, övergångsställen och andra symboler förbättrar säkerheten och gör att det blir ett bättre flöde i parkeringshuset. 3) Starka entoniga färger gör att man ser tappade föremål lättare.

3. Textur minskar halk- och fallolyckor

Alla vet vi att plana golvytor riskerar att bli väldigt hala när de utsätts för vätska. Att välja ett massagolv med struktur löser denna problematik. Genom att ströa upp med sand i beläggningarna skapar man på så vis en struktur i beläggningen som halkskyddar golvet. I miljöer som parkeringshus är detta extra viktigt då det kommer in vatten från både snö och regn. 

Bonustips: Det går att först ströa upp golvet ordentligt för att sedan slipa ner golvet till önskad struktur. 

4. Skydda mot fukt med membran! 

Vårt fjärde tips är att använda membran av polyuretan, i synnerhet i utomhusmiljö. Detta kan vara som vi rekommenderat ovan Sikafloor®-350 N Elastic. Membran används främst för fuktisolering vilket är av allra högsta vikt vid exponerade bjälklag. 

5. Variera tjocklekarna! 

Det femte och sista tipset är att man genom att variera tjocklekarna ökar slitageförmågan i golvet. Till dig som föreskriver bygghandlingar för upphandling rekommenderar vi att man lägger tjockare lager vid ramper och i körbanor. Ett tunnare lager går blir full funktionellt i parkeringsrutorna. Här rör sig bilarna jämförelsevis sällan och i låga hastigheter. Här kan du med fördel också ha lägre ytstruktur i den uppströade sanden. 

Nyheter
2020-07-28 12:20
Betong är generellt ett relativt sprött material med låg draghållfasthet och i takt med tiden kommer en betongplatta att krympa. Detta ökar riskerna för sprickbildning. För att förhindra rörelser i betongen kan man använda sig av olika typer av fogar. 
Läs mer
2020-07-20 16:59
Eftersom härdplaster appliceras flytande finns också en enorm mängd med designmöjligheter vilket är en av produktgruppens största fördelar. Men här hittar du även ett betonggolv. 
Läs mer
2020-07-17 17:19

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC. 

Läs mer
2020-07-03 12:20

Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. För att få konkurrensneutral information och kunskap om det praktiska kring installationer så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer.

Läs mer
2020-06-08 18:41
Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan minskad kvalitet när du ska lägga massagolv i storkök.
Läs mer