NYHETSBREV

Så löser du underskjutande fukt


Underskjutande fukt är ett av de vanligaste problemen och i Sverige räknar man med att cirka 30% av alla fastigheter har problem med fukt. Då kan vi snabbt dra slutsatsen att det är ett av de vanligaste problemen för oss som planerar och utför golvarbeten. Underskjutande fukt ger nämligen stora skador på primer och ytskikt och bidrar i vissa fall till enorma sanerings och lagningskostnader.

Lösning 1: Slipad betong

När du har problem med underskjutande fukt så är slipade betonggolv kanske den mest uppenbara lösningen. Detta beror främst på att när vi eller någon av våra branschkollegor slipar ett betonggolv av typ HTC Superfloor Platinum eller likvärdigt så lämnas golvet diffusionsöppet. Eftersom golven blir så blanka i sitt utseende är det en vanlig föreställning att golvet är ''stängt'' av en lack som ligger ovanpå betongen. Så är inte fallet. Vid problem med underskjutande fukt är HTC Superfloor enligt oss den allra bästa och oftast billigaste lösningen. 
Fördelar HTC Superfloor 
  • Estetiskt tilltalande: Golvet är blankt och slätt och ger en således en stilren och lyxig känsla. En känsla som även kvarstår i det mattare formatet, HTC Superfloor Silver. 
  • Mekaniskt slitstarkt: Mot fotsteg eller rullande truckar finns inget slitstarkare. Här är golv som håller i tiotals år. 
  • Diffusionsöppet: Eftersom betongen i sig självt är ytskiktet blir golvet öppet och kan ''andas'', vilket gör att du löser problem med fukt. 
2.3. 4. 
1. Har du problem med underskjutande fukt? 2. Sikafloor HyCem i fläktrum3. HTC Superfloor Platinum. 4.HTC Superfloor Platinum.
Foto från: Heimdall, HTC Floorsystems, Sika, Adobestock.

Lösning 2: Sikafloor HyCem 40/42

I de fall där det inte går att använda den rena betongen som ytskikt kan det vara så att man måste lägga ett massagolv. Ofta beror det på att inomhusmiljön i sig är fuktig, och därför behövs en vattentät beläggning. Den främsta fördelen med Sikafloor HyCem är att den är just vattentät övanifrån men diffusionsöppen i vattenångfas. Det betyder att den kan läggas på fuktig betong och med RF 100% (relativ fuktighet).

Fördelar Sikafloor HyCem
  • Mekaniskt slitstarkt: Bra i kulvertgångar och fläktrum. 
  • Diffusionsöppen: Detta betyder att HyCem kan beläggas på fuktigt underlag. 
  • ''Accepteras'' i Byggvarubedömningen: Till skillnad från andra massagolv, bedöms Sika
Referensprojekt
På Heimdall fick uppdraget av Skanska och Akademiska Hus att göra golvbeläggning i fläktrummen till Karolinska Institutets nya avancerade laboratorium, Biomedicum, för experimentell biomedicinsk forskning.
Läs mer om projektet här! 

Lösning 3: Fuktspärr 

Det finns en rad olika tillfällen där man behöver lägga massagolv, men där inomhusmiljöns karaktär gör att det blir omöjligt att lägga Sikafloor HyCem. Parkeringshus kan vara ett sådant exempel då belastningen både kemiskt och mekaniskt är väldigt hög. I dessa fall brukar vi lägga en parkeringshusbeläggning av typ Flowcrete Deckshield ID eller likvärdigt. Lösningen på detta är en fuktspärr. 

En fuktspärr är enkelt förklarat ett skikt av plast eller annat som tätar den vattenånga som kommer underifrån och skyddar limmet och ytskiktet. Det finns också en rad andra fördelar, som att ångspärrar gör att värmen hålls kvar inomhus. Här bör man dock vara försiktig, en felaktigt placerad fuktspärr kan resultera i omfattande mögelskador. Låt därför proffsen göra jobbet.

Har du sett vårt egna epoxigolv? 

Rigstula Design™ Red är ett epoxigolv för storkök och industriella miljöer. För varje kvadratmeter vi ger det pengar till Hjärnfondens livsviktiga forskning om hjärnan. 
Läs mer om Rigstula Design™ Red här » 


Nyheter
2020-07-28 12:20
Betong är generellt ett relativt sprött material med låg draghållfasthet och i takt med tiden kommer en betongplatta att krympa. Detta ökar riskerna för sprickbildning. För att förhindra rörelser i betongen kan man använda sig av olika typer av fogar. 
Läs mer
2020-07-20 16:59
Eftersom härdplaster appliceras flytande finns också en enorm mängd med designmöjligheter vilket är en av produktgruppens största fördelar. Men här hittar du även ett betonggolv. 
Läs mer
2020-07-17 17:19

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC. 

Läs mer
2020-07-03 12:20

Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. För att få konkurrensneutral information och kunskap om det praktiska kring installationer så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer.

Läs mer
2020-06-08 18:41
Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan minskad kvalitet när du ska lägga massagolv i storkök.
Läs mer