NYHETSBREV

Betonggolv och miljöpåverkan


Jag vill ha offert på HTC Superfloor


HTC Superfloor™ är ett namn för slipad och polerad betong som i korthet innebär att man slipar bort betonghuden och kommer ner till den mer slitstarka betongen och ballasten. I vår bransch kallar vi det för ''förädling'' av betongen eftersom vi helt enkelt förbättrar egenskaperna hos den befintliga konstruktionsbetongen.

Utsläpp av växthusgaser

I rapporten ''Livscykelanalys av industrigolv'' av Josefine Hellström från Linköpings Universitet har man gjort en analys av några industrigolvs miljöpåverkan. Fokus har legat på HTC Superfloor i jämförelse med epoxigolv av typ Peran SL. Man har jämfört aspekterna utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid, övergödning och försurning. Nedan syns en jämförelse på utsläpp av koldioxid baserat på 20 års LCA.

 
Klicka för att förstora bilderna.
Foto: HTC & Heimdall
Försurning

Försurning innebär att sura ämnen sprids i naturen och påverkar pH- värdet. I Sverige är den vanligaste orsaken förbränning av fossila bränslen, i synnerhet från fordon. Försurning påverkar växter och djur negativt i synnerhet runt sjöar och vattendrag. Nedan ses en jämförelse mellan HTC Superfloor och Peran SL. 


Övergödning

När övergödning uppstår beror det i till exempel på på utsläpp från avlopp, jordbruk, skogsbruk eller vattenavrinningar från industrier och gruvor. Konsekvenserna på miljön kan vara katastrofala. Bottendöd i sjöar och hav, minskad biologisk mångfald och gifter i naturen. Nedan ges en jämförelse av HTC Superfloor och Peran SL baserat på 20 års LCA. 


Nyheter
2019-02-11 14:18
När det inte går att utföra polerade betonggolv rekommenderar vi i många fall att man använder designspackel eller industrispackel från Weber Saint Gobain.
Läs mer
2019-01-31 13:28
Denna vinter präglas i stora delar av Sverige av en skoningslös kyla som får oss att längta till golvvärmens bekvämligheter. 
Läs mer
2019-01-08 12:09
Redan under andra halvan av 2018 började vi fylla upp 2019 med flera större byggprojekt. Här är tre stora projekt vi ser fram emot extra mycket! 
Läs mer
2018-11-27 18:29
Dessa 3 golvlösningar är alla fantastiska lösningar för kaféer och liknande kommersiella miljöer. 
Läs mer