NYHETSBREV

Gjutguiden del I - Betongkvalitet

En förklaring av exponeringsklass

Exponeringsklass är ett begrepp som införts för att klassificera hur omgivningens aggressivitet är för en specifik betongkonstruktion. På svenska innebär det att miljön omkring påverkar vilken typ av betong som föredras och exponeringsklassen visar kravet på betongkvalitet. I generella termer innebär det att betongkvaliteten, alltså betongens fysikaliska och kemikaliska egenskaper, är avgörande beroende på om det är utomhus, vägar, väggar, golv eller broar. Eftersom vi på Heimdall arbetar med golvkonstruktioner och i huvudsak förädling av betong genom HTC Superfloor™ fokuserar vi på detta. Utseendet på HTC Superfloor™ är dels beroende av val av ballast och exponeringen av densamma, som du kan läsa mer om i gjutguiden del 2. Men ibland kan kraven på utseende också styra valet av betongkvalitet/exponeringsklass beroende på hur enkelt eller svårt det är att slipa ner och exponera ballasten. 

Vidare rekommenderas vanlig betong före så kallat självkompakterande betongmaterial eftersom den självkompakterande betongen i högre grad ger en gropig yta med luftporer. 


  
Klicka för att förstora bilderna.
Foto från: Adobestock & HTC Floorsystems

Vid slitagenivå låg och medel

Det är inte alltid den högsta möjliga betongkvaliteten som är att föredra. Rör det sig exempelvis om en inomhuslokal där ytan inte slits nämnvärt av annat än fotsteg och pallyftare föreslår vi C 28/35. Detta beror på att den lägre betongkvaliteten lämpar sig bättre för slipning eftersom det är lättare att slipa bort betonghuden och komma ner till den underliggande hårdare betongen och ballasten. 

Vid högt slitage

Om ytan utsätts för hårdare slitage från exempelvis dubbdäck rekommenderar vi C40/50 eller C50/60. Med exponeringsklass C40/50 och C50/60 bör man ha i beaktande att det kan ta längre tid att slipa ner till den underliggande betongen och framhäva ballasten eftersom betongen är hårdare. Räkna då med en utökad tidsplan. Om betonggolven kommer utsättas för saltangrepp gäller exponeringsklass XD3 som benämns som lämpligt i miljöer där vått och torrt går i cykler.

Vill du veta mer?

Läs övriga delar i vår artikelserie om Betonggolvv och exponeringsklass.
Del II om armering och ballast »  
Del III om krympsprickor och vad det beror på »  
Del IV om när gjutningen går fel » Nyheter
2019-02-11 14:18
När det inte går att utföra polerade betonggolv rekommenderar vi i många fall att man använder designspackel eller industrispackel från Weber Saint Gobain.
Läs mer
2019-01-31 13:28
Denna vinter präglas i stora delar av Sverige av en skoningslös kyla som får oss att längta till golvvärmens bekvämligheter. 
Läs mer
2019-01-08 12:09
Redan under andra halvan av 2018 började vi fylla upp 2019 med flera större byggprojekt. Här är tre stora projekt vi ser fram emot extra mycket! 
Läs mer
2018-11-27 18:29
Dessa 3 golvlösningar är alla fantastiska lösningar för kaféer och liknande kommersiella miljöer. 
Läs mer