NYHETSBREV

Gjutguiden del IV - När gjutningen gått fel

Vid läggning av anläggningsbetong, som är vanligt i botten av bostäder och parkeringshus, är risken för ojämnheter och överdriven porbildning stor. Detta har i flera fall lett till att vi på Heimdall, eller våra branschkollegor, får rycka in och preparera betongen genom grovslipning och därefter ges möjlighet för läggning.

Vad är det värsta som kan hända? 

I tidigare delar av ''Gjutguiden för polerade betonggolv'' (se längre ner på denna sida) har vi skrivit om vikten att gjutningen utförs på rätt sätt. Vi har till exempel i Gjutguiden del III skrivit om krympsprickor, som är starkt kopplat till temperaturen när gjutningen sker. Mer om det kan du läsa här

Fler saker än krympsprickor kan dock uppstå. Som på bilden till höger, där betongen nästintill ser ut som ett böljande hav. En av de vanligare orsakerna till varför det blir ojämnheter har att göra med att gjutaren enbart slodad betongen, och inte glättat den med en så kallad helikopterslipning. 

1. 2.  3. 4.  5. 
Bild 1: Ojämn och vågig betong där avverkning börjat 
Bild 2: Slodning
Bild 3: Ojämn, nygjuten betong
Bild 4 och 5. Betongpslipning
Foto från: HTC Floorsystems samt Adobestock


Vår lösning: Betongpreparering med slipning

Vad vi på Heimdall gör när vi kommer till arbetsplatsen är att vi avverkar betong genom att slipa, blästra eller fräsa betongen. Det vanligaste, och mest skonsamma för konstruktionen, är dock att vi slipar betongen enligt HTC Superprep™. Valet av prepareringsmetod går dock inte att säga på förhand utan måste bestämmas på plats och från fall till fall.

När betongprep inte fungerar 

Är ojämnheterna mycket och i hög grad lokala kan det vara så att betongprep med slipning som metod inte är den bästa lösningen. I dessa fall kan det bli nödvändigt att flytspackla hela ytan. Vilket flytspackel du ska välja och hur det ska gå till beror på vilket vilken golvlösning som ska användas som slitskikt. Mer om det kan du läsa här!

Tidigare delar i Gjutguiden

Läs del I och II i vår artikelserie om gjutning för diamantslipade betonggolv.
Del I om betongkvalitet  »
Del II om armering, ballast och gjutteknik »
Del III om krympsprickor och lagningar »

Nyheter
2019-02-11 14:18
När det inte går att utföra polerade betonggolv rekommenderar vi i många fall att man använder designspackel eller industrispackel från Weber Saint Gobain.
Läs mer
2019-01-31 13:28
Denna vinter präglas i stora delar av Sverige av en skoningslös kyla som får oss att längta till golvvärmens bekvämligheter. 
Läs mer
2019-01-08 12:09
Redan under andra halvan av 2018 började vi fylla upp 2019 med flera större byggprojekt. Här är tre stora projekt vi ser fram emot extra mycket! 
Läs mer
2018-11-27 18:29
Dessa 3 golvlösningar är alla fantastiska lösningar för kaféer och liknande kommersiella miljöer. 
Läs mer