NYHETSBREV

Heimdall fyller 10 år - Erik och Göran har ordet

Att vara ett litet företag i en liten bransch

Det är jubileum. I år fyller Heimdall 10 år vilket ger oss anledning att reflektera. Bland det första som slår oss, när vi tänker på vårt bransch i stort, är att den totala marknaden för industrigolv kan vara svår att uppskatta. Vad vi vet är dock att det är en liten marknad vi verkar i och även om vi vuxit (2017 omsätter Heimdall cirka 25 miljoner) får man ändå säga att Heimdall Industrigolv alltid varit och fortfarande är ett litet företag både till storleken och vårt sätt att se på oss själva. Vi har internt pratat om att vi vill hålla samma närhet till kunden och kärlek till hantverket som kännetecknar ett litet företag, men att vi har en professionalism som kännetecknar ett större företag.

Klicka på miniatyren för att se vår 10- års logotyp
Foto: Adobestock

Tre strategiska nyckelbeslut

Att vara ett litet företag medför en flexibilitet som gör att vi istället för att curla företaget har möjlighet att ta skarpa kurvor. Genom att experimentera tror vi att vi så småningom kommer att hitta rätt. Den insikten har de senaste 10 åren medfört tre för oss lyckade strategiska beslut.
  • Geografisk spridning över hela Mellansverige. Bortsett från Gävle finns vi idag hos våra två filialer i Ljusdal och Bromma. Detta exkluderar förstås inte resten av landet. Under 2017 har vi genomfört arbeten från Kiruna till Örebro. 
  • Breddning av produktutbudet. Vi kan idag utföra arbeten från renovering av gamla ytskikt till avjämning/flytspackling och nya fogfria industrigolv. Nyligen illustreras detta med en uppstart av flytspacklingsentreprenad i Gävleborg och Härjedalen med omnejd. 
  • Ökad marknadsföringsbudget och i synnerhet mot föreskrivande led. Om kundvärde har någon som helst betydelse för oss måste vi säkerställa att rätt golv hamnar på rätt plats i redan i bygghandlingarna, även om det inte ger omedelbar vinst. För att förenkla för våra kunder och intressenter kommer denna princip tas flera steg framåt under jubileumsåret 2018. 

Byggbranschens utmaningar är våra utmaningar

Vi är högst medvetna om att vi är i en bransch full av byggmaterial som är ovälkomna på landets miljöcertifierade byggnationer. De traditionella plastmassagolven innehåller epoxi, akryl och polyuretan, som än idag inte har någon verklig ersättare i funktionell mening. Här har vi kommande år en gedigen uppgift att hjälpa våra kunder att hitta golvsystem som ’’Accepteras’’ i Byggvarubedömningen. Den andra huvudsakliga utmaningen vi upplevt under de senaste 10 åren rör kompentensutveckling och rekrytering. Vi känner av den i byggbranschen välkända bristen på utbildad arbetskraft. Det är dock en utmaning som vi delvis lyckats råda bot på. Idag har vi ett starkt team med duktiga golvläggare och slipare som agerar faddrar åt våra nya rekryter. Vår ambition är att fortsätta bygga starkare relationer tillsammans med dem och våra kunder. 


Vänliga hälsningar
Erik och Göran

Nyheter
2019-02-11 14:18
När det inte går att utföra polerade betonggolv rekommenderar vi i många fall att man använder designspackel eller industrispackel från Weber Saint Gobain.
Läs mer
2019-01-31 13:28
Denna vinter präglas i stora delar av Sverige av en skoningslös kyla som får oss att längta till golvvärmens bekvämligheter. 
Läs mer
2019-01-08 12:09
Redan under andra halvan av 2018 började vi fylla upp 2019 med flera större byggprojekt. Här är tre stora projekt vi ser fram emot extra mycket! 
Läs mer
2018-11-27 18:29
Dessa 3 golvlösningar är alla fantastiska lösningar för kaféer och liknande kommersiella miljöer. 
Läs mer