NYHETSBREV

3 sätt att minska risken för halk- och fallolyckor

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är viktiga frågor som kan röra en mängd faktorer som stress, buller, kemiska risker och föroreningar. Här vill vi belysa arbetsplatsanpassningarnas roll i säkerhetsfrågan på arbetsplatsen och fokuserar i synnerhet på det vi kan bäst - golv!


Förhindra halkolyckor genom att  spackla fall och halkskydda epoxigolvet

Traditionella epoxibaserade sandbeläggningar av typ Rigstula Design™ Red (eller motsvarande Peran STB från Flowcrete) är den vanligaste typen av beläggningar i storkök. Här drabbas golvet av väta av vatten och fetter och risken för halkolyckor är därför större. Här rekommenderas därför en halkskyddad beläggning med struktur. Golven kommer bli aningen mer svårstädade, men rekommenderas för att minska halkrisken. 

En annan viktig faktor är givetvis att spackla fall från väggar till brunnar för att få vattnet att enklare försvinna. Vilken typ av spackelmaterial du ska använda kan du bland annat läsa om här! 2. 3.  4. 
1.  Starka färger gör det enklare att hitta föremål och minskar snubbelrisken. 2. Halkskydd med struktur minskar olycksrisken. 3 och 4. Färgindelade lokaler gör det lättare att se var man ska gå någonstans.  
Foto från: Flowcrete & Sika

Snubbelfritt med rätt kulör

Fallolyckor hade i dom flesta fall kunnat förhindras med hjälp av en bättre golvlösning. Ojämna golvytor, tappade föremål och osynliga trösklar är oftast orsaken till olyckan. I exemplet på bilden ovan ser vi ett dagis som täckts av ett Sika Comfortfloor Pro dår den starka gula kulören gör att det blir lätt att se leksaker eller tappade kritor på golvet som i annat fall hade kunnat leda till en halk- eller fallolycka. 

Idén att välja en enda stark färg för att se tappade föremål har även adopterats av större industrier och produktionsföretag.

Dela in lokalen i sektioner

Att dela in lokalen i sektioner går givetvis att göra med väggar och hinder. Men när det inte är möjligt eller ens önskvärt finns möjligheterna att dela in lokalen i sektioner med hjälp av färg. I bilderna ovan syns två exempel på industrilokaler som delats upp i zoner. Syftet med indelningen är i huvudsak att dela upp lokalen i produktionens olika processer. I matindustri kan det exempelvis vara att man delar upp i lagad och olagad mat. Ett bra system för detta är Peran SL från Flowcrete. 


Nyheter
2019-08-12 16:05
Här är tre frågor du måste ställa dig när du väljer golv för offentliga och publika miljöer. 
Läs mer
2018-05-23 11:37
Har du erfarenhet av att lägga massagolv eller slipa betonggolv? Då är du välkommen med din ansökan till oss. Det enda kravet är att du har lite erfarenhet och att du har B- körkort. Vi står för resten! 
Läs mer
2019-06-24 13:47
Letar du efter en entreprenör som flytspacklar i Gävleborg? Du behöver inte leta längre...
Läs mer
2019-06-11 17:00
Grått och tråkigt? Inte alls. Grå är en perfekt färg för golv som kan skapa en stilren och snygg yta för kommersiellt bruk. 
Läs mer
2019-05-23 14:38
Det finns fyra olika sätt att slipa betong enligt HTC Superfloor™. Här går vi igenom de avgörande skillnaderna. 
Läs mer
2019-04-25 15:04
Gym och träningsanläggningar kräver golvlösningar som är hållbara, ljuddämpande och flexibla vad gäller estetik och funktion.  
Läs mer