NYHETSBREV

LATHUND: Golv i skolmiljö


Entréer, lobbyer och allmänytor

​Entréhallar och korridorer tillhör de mest befolkade ställs krav mot tung gångtrafik och högt slitage. Just i sjukhusmiljöer ställs det stora krav på att golvet inte behöver renoveras på väldigt lång tid. Vår främsta rekommendation är polerad betong enligt slipkonceptet HTC Superfloor™ Platinum. Detta innebär att betonghuden avlägsnas och den mer slitstarka betongen och ballasten exponeras.

Golvet poleras högblankt, som visserligen mattas med tiden, men kan poleras upp med regelbundenhet och ge ett estetiskt tilltalande intryck. Eftersom det är betongen som i sig självt är slitskiktet när man slipat ett HTC Superfloor™ finns det inget som kan släppa från underlaget och göra komplexa renoveringar nödvändigt.
    
Foto från: Flowcrete, HTC Floorsystems Sverige, & Sika

Klassrum och kontor

Här är det av yttersta vikt att man lyckas skapa en säker och hållbar golvlösning som är skönt att stå och gå. Vår rekommendation är Sika Comfortfloor Pro och det finns ett antal anledningar till det. Sika Comfortfloor Pro har polyuretanplast som bas vilket innebär att den är något flexibel och klarar rörelser. Polyuretanplasten är skönare att gå och stå på helt enkelt vilket är är centralt för patienter med smärtor eller läkare under långa operationer. Sika Comfortfloor Pro har även ljuddämpande egenskaper.

 • Det är lättstädat eftersom det är fogfritt. 
 • Ger en god inomhusmiljö eftersom VOC är lågt. 
 • Sänker ljudnivåer. 
 • Hög komfort och sänker ljudnivåerna. 
 • Estetiskt varierande med möjlighet till oändligt antal kulörer. 
Läs mer här! 

Omklädningsrum 

I omklädningsrum krävs det golv som är vattentäta lättstädade. Alla våra massagolv uppnår dessa krav så här är den springande punkten halkskydd. Flowcrete Peran STB Struktur är ett golv som av denna anledning passar utmärkt i omklädningsrum. Golvet ströas upp med sand och ger ett inbyggt halkskydd. För optimal komfort rekommenderar vi att man slipar ner den uppströade strukturen något. 
 • Vattentätt. 
 • Fogfritt och lättstädat. 
 • Halkskyddad. 
 • Dekorativt med färgmix i sanden. 
 • Bra kemikalieresistens och klarar starka rengöringsmedel. 
Läs mer här! 

Storkök och diskrum

I storkök ställs det höga krav på hygien, slitstyrka och städbarhet. Här rekommenderas Rigstula Design™  Red Struktur vilket är en tvåkomponent epoxibeläggning med halkskydd. Viktigt att golvet är motståndskraftigt fetter, olja, rengöringsmedel med bas, klor och syror. 
 • Hög mekanisk slitstyrka.
 • Görs med halkskydd (Rigstula Design™ Red Struktur)
 • Hög kemikalieresistens (tål fetter, olja, rengöringsmedel med bas, klor och syror). 
 • Fogfritt vilket skapar en ökad städbarhet och en hygienisk inomhusmiljö. 
 • Dekorativt med en färgmix i sanden.
 • Vattentätt och klarar högtryckstvätt. 
För varje golv vi säljer av Rigstula Design™ Red skänker vi pengar till Hjärnfonden! 

Har du sett vårt egna epoxigolv? 

Rigstula Design™ Red är ett epoxigolv för storkök och industriella miljöer. För varje kvadratmeter vi ger det pengar till Hjärnfondens livsviktiga forskning om hjärnan. 
Läs mer om Rigstula Design™ Red här » 


Nyheter
2020-07-28 12:20
Betong är generellt ett relativt sprött material med låg draghållfasthet och i takt med tiden kommer en betongplatta att krympa. Detta ökar riskerna för sprickbildning. För att förhindra rörelser i betongen kan man använda sig av olika typer av fogar. 
Läs mer
2020-07-20 16:59
Eftersom härdplaster appliceras flytande finns också en enorm mängd med designmöjligheter vilket är en av produktgruppens största fördelar. Men här hittar du även ett betonggolv. 
Läs mer
2020-07-17 17:19

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC. 

Läs mer
2020-07-03 12:20

Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. För att få konkurrensneutral information och kunskap om det praktiska kring installationer så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer.

Läs mer
2020-06-08 18:41
Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan minskad kvalitet när du ska lägga massagolv i storkök.
Läs mer