NYHETSBREV

Så fixar du tidsplanen för massagolv och polerad betong

En av de viktigaste faktorerna i varje byggprojekt är tidsplaneringen. Vi känner alla igen situationer man ibland varit lite för optimistisk, eller för generös, med tidsplaneringen. Denna artikel syftar att ge två exempel på hur det kan gå till att lägga 200 kvadratmeter massagolv, och ett exempel på polerad betong enligt HTC Superfloor- konceptet. 

I båda massagolven så räknar vi med flytspackling i projektet. Behöver just ditt golv inte flytspacklas, hoppa direkt till steg 3.


Exempel 1: Peran STB Struktur i storkök (200kvm) 

Peran STB Struktur baseras på epoxiplaster och motsvarar golvlösningen Eradur Struktur eller vårt egna Rigstula Design Red Struktur. För varje golv vi lägger av Rigstula Design Red Struktur går det pengar till Hjärnfonden. 

Process och tidsplan för köksgolv
I de många nybyggnationer behöver man spackla golvet innan läggning. Dels för att få fall till golvbrunnar men också för att få rätt höjd. Här har vi räknat med.
Tidsplan: 

Dag 1: Höjdsättning med slangpass och primering av ytan. 
Dag 2: Flytspackling med Weber.Floor Industri som är anpassat för massagolv. 
Dag 3: Lätt slipning för vidhäftning och dammsugning. Därefter primering med Peran Primer Pro. 
Dag 4: Läggning av Peran STB Struktur
Dag 5: Topplackering av ytan med Peran STC Struktur. 
Dag 6: Golvet är färdigt och du kan nu gå på det. 
Dag 12: Golvet är nu redo för full trafik och tung belastning.
2. 3. 
1. Ont om tid? Vi ställer klockan åt dig i den här artikeln. 2. Komfortgolv av härdplast 3. HTC Superfloor Platinum.
Foto från: Heimdall, Flowcrete, Sika

Exempel 2: Sika Comfortfloor Pro (200kvm)

Sika Comfortfloor Pro är en av flera varianter av Sika Comfortfloor och fungerar mycket bra i lokaler med gångtrafik. Vi menar till exempel sjukhusinrättningar , skolsalar, kontor och liknande. Går att få i många färger och mönster för att göra det lekfullt. 
Tidsplan (200kvm): 
  • Dag 1: Höjdsättning med slangpass och primering av ytan.
  • Dag 2: Flytspackling med Weber.Floor Industri som är anpassat för massagolv. 
  • Dag 3: Applicering av Sikafloor Adhesive, samt gummimattan Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H som är en del av Sikafloor Comfortsystemet. Porfyllning med Sikafloor Porefiller. 
  • Dag4: Beläggning med Sikafloor 330. 
  • Dag 5: Pigmenterad försegling med Sikafloor 305W
  • Dag 6: Golvet är nu färdigt och redo för gångtrafik. 
  • Dag 12: Golvet är nu fullt uthärdat och redo för tung trafik. 

Exempel 3: HTC Superfloor Platinum 

HTC Superfloor Platinum är den variant av betonggolv som vi rekommenderar allra varmast. Platinumkonceptet har extrem slitstyrka över tid vid rätt mekanisk belastning. Golvet är överlägset vad gäller miljövänlighet i form av försurning, koldioxidutsläpp och övergödning. Detta kan du läsa med
 
Tidsplan (200kvm) 
Att sätta en tidsplan för betonggolv skiljer sig från massagolv eftersom det dels 1) beror på betongens beskaffenhet och 2) framkomlighet för maskiner. Detta är bara en uppskattning. 

200kvm slipas på 7-10 dagar.

Vi är Hjärnfondens företagsvän 2019  

Heimdall Industrigolv är stolta företagsvänner till Hjärnfonden 2019. Våra pengar går till forskning om hjärnsjukdomar som demens, ADHD, psykisk ohälsa och stroke. Sjukdomar som kan drabba oss alla någon gång i livet. 


Nyheter
2020-07-28 12:20
Betong är generellt ett relativt sprött material med låg draghållfasthet och i takt med tiden kommer en betongplatta att krympa. Detta ökar riskerna för sprickbildning. För att förhindra rörelser i betongen kan man använda sig av olika typer av fogar. 
Läs mer
2020-07-20 16:59
Eftersom härdplaster appliceras flytande finns också en enorm mängd med designmöjligheter vilket är en av produktgruppens största fördelar. Men här hittar du även ett betonggolv. 
Läs mer
2020-07-17 17:19

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC. 

Läs mer
2020-07-09 15:09

Det finns en städmetod som är överlägsen andra städmetoder, med hjälp av Twisterrondeller kan du spara på både miljön och plånboken. 

Läs mer
2020-07-03 12:20

Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. För att få konkurrensneutral information och kunskap om det praktiska kring installationer så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer.

Läs mer
2020-06-08 18:41
Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan minskad kvalitet när du ska lägga massagolv i storkök.
Läs mer