NYHETSBREV

3 trender inom byggbranschen under 20- talet

Ny teknik med drönare, AR och IoT 

De senaste 20 åren så har byggbranschen kunnat se en otrolig utveckling både vad gäller hållbarhet och digitalisering. Vi är övertygade av att robotteknik som drönare kommer att öka även fortsättningsvis och fördelarna med denna flygande och obemannade farkost är uppenbara. Att få ett perspektiv från luften kan ge insikt i planeringsstadiet och ge värdefull data under byggprojektets gång. Efterfrågan av detta tydlig då det finns bolag som Skymap som sysslar med att scanna, mäta och skapa 3D- visualiseringar med hjälp av drönare. 

Vi är också övertygade om att Augumented Reality (AR) kommer att öka under kommande årtionde. AR betyder förstärkt verklighet och med hjälp av BIM och AR- glasögon kan digitalt framställda 3D- modeller på det färdiga resultatet ses redan i planeringsstadiet. 3D modellerna som framställs i BIM läggs som ett filter över den verkliga byggnadskonstruktionen i dessa glasögon. Inte helt olikt ett instagramfilter. 

En tredje trend inom den tekniska utvecklingen tror vi är mer användning av Internet of things (IoT) Begreppet är enkelt att förstå då det enbart handlar om att koppla upp olika enheter mot internet. I en värld där vi blir alltmer beroende av att kunna samla in och dela data med varandra så ser vi ingen annan utväg än att detta kommer att bli vanligare även inom byggindustrin. 
2. 3. 
1. Drönare kommer vi att se mer av på våra arbetsplatser. 2. Är partnering framtiden för bygg? 3. Polerat betonggolv
Foto från: Adobestock  & HTC Floorsystems

Partnering för ökad lönsamhet

''Partnering gör stora projekt billigare'' skriver NCC Buildings Sverigechef Henrik Landelius i Dagens Samhälle. Det är lätt att instämma i hans analys av grundproblemet kring ineffektiva bygginvesteringar. När flera viktiga perspektiv inte tas på allvar i de tidiga skedena och när goda lösningar läggs åt sidan för kortsiktig prispress, då har vi ett problem. 

Lösningen här kan vara genom partnering vilket innebär att nyckelaktörerna kring projektet skapar temporära organisationer med delad ekonomi, delat ansvar och samma mål. Fördelarna med det är uppenbara och genom dessa temporära organisationer kan incitamentstrukturerna gå från kortsiktig vinst till att hitta de bästa lösningarna för fastigheten och projektet i sig. Med hjälp av molnsamarbeten för överföring av data och gemensamma plattformar ges möjligheten att skapa den tillit som krävs och överbrygga eventuella skiljaktigheter. Argumenten för partnering är så pass starka att vi tror att arbetssättet kommer att öka under kommande årtionde. 

Golvtrend: Mer polerad betong på allmänytor

Vi vill gärna se det byggprojekt där det inte finns betong inblandat i något läge av konstruktionen. Betong är ett material som blivit så självklart i vår vardag att vi knappt kan tänka oss en bebyggt plats utan det. Vad vi kunnat se under 2010- talet är att arkitekter och konstruktörer mer och mer börjat se nyttan i att ha polerade betonggolv som rent ytskikt. 

Ett flertal faktorer talar för att vi ser en ökning av polerad betong som golvlösning. Inte minst hållbarhetsskäl. Istället för att använda betong som den grund du sedan lägger en annat ytskikt på, så kan du hoppa över ytterligare materialförbrukning och förädla den betong som redan ligger där. Argumenten för detta hittar du här! Polerad betong av typ HTC Superfloor™ Platinum eller liknande är en oerhört stark golvlösning vad gäller utsläpp av växthusgaser, försurning och övergödning. Vi är övertygad om att av dessa skäl så kommer vi kunna se mer betonggolv på allmänytor som skolor och stora offentligt ägda lokaler, där hållbarhetskraven är allra starkast. 

Nyheter
2020-03-01 17:11
Har du bestämt dig för att köpa ett betonggolv? Här är de viktigaste 12 termerna du behöver hålla koll på för att hänga med i facksnacket! 
Läs mer
2020-03-15 15:42

Vi arbetar just nu enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss ständigt ajour. 

Läs mer
2020-02-23 13:43
Här ger vi 5 tips för dig som vill bygga ett fantastiskt parkeringshus! 
Läs mer
2020-02-09 21:52
Om du är intresserad av betongslipning eller golvläggning kan du söka jobb hos oss utan ett färdigt CV eller personligt brev. Allt är klart på 5 minuter.
Läs mer
2020-02-08 10:58
Här ger vi tre tips på hur du med industrigolv kan ge ett professionellt första intryck och samtidigt skapa en dynamisk kontorsmiljö med organiska element.
Läs mer
2020-01-18 18:44
Under kommande tio år kommer vi kunna se mer av ny teknologi på våra byggarbetsplatser och att partnering som samarbetsform kommer att öka. 
Läs mer