NYHETSBREV

Intervju med arkitekterna bakom Centrum för Kultur och Idrott 

''Det är självklart många utmaningar att jobba med ett så här stort projekt som Centrum för idrott och kultur, men jag skulle säga att den roligaste utmaningen var att åstadkomma en så miljöintressant byggnad som möjligt'' 


- Julia Grabe, Norconsult 

Snabba Fakta Centrum för Idrott och Kultur 

  • Byggnaden är byggd till stor del i trä
  • ​Sveriges största passivhus
  • Har två fullstora sporthallar, en ishall och en scenkonstlokal som sammanlagt rymmer cirka 1000 personer. 
  • Knivsta kommuns hittills största byggprojekt. 

Konsten att bygga hållbart

Det förvånar knappast någon att miljöaspekten är en av de viktigaste variablerna för dagens och framtidens arkitekter. Faktum är att hållbara städer och samhällen är en så viktig och central del av vår civilisations framtid att det blivit ett av FN:s globala hållbarhetsmål (mål 11). Centrum för idrott och kultur i Knivsta är ett exempel på en hållbar byggnad i flera aspekter. Den är till exempel till stor del byggd i trä vilket är ett material som både är återvinningsbart och har en förmåga att binda koldioxid, en egenskap som även betong besitter
''Vi gör våra materialval utifrån var materialets egenskaper kommer bäst till sin rätt. Bottenplattan är i betong och att slippa påföra ett ytskikt är positivt ur ett miljöperspektiv.''

- Dan Johansson, Norconsult

En av de uppenbara fördelarna med HTC Superfloor™ är, precis som Dan belyser ovan, att man slipper tillsätta ett ytskikt och därmed minskar den miljöpåverkan som man hade fått i framställningen av eventuellt material. Ur en rent retorisk och pedagogisk synvinkel brukar man säga att man ''förädlar'' den betong som redan ligger där. Här behövs helt enkelt inget nytt ytskikt eftersom den fina, blanka och reflekterande ytan framställs i de allra flesta fall från vanlig konstruktionsbetong. Men valet av betonggolv har också högst relevanta funktionella egenskaper. Julia Grabe, den ena halvan av arkitektduon, belyser att även om golvet reflekterar både den omgivande konsten och den invändiga belysningen på ett vackert sätt så var kravbilden i stort på funktionell basis och lokalen ställer höga krav på både mekanisk slitstyrka och låga underhållskostnader. 
''Foajén är det samlande publika utrymmet för alla verksamheter i byggnaden. Om alla verksamheter är igång samtidigt så kan det vistas fler än 1000 personer samtidigt i byggnaden.''

- Julia Grabe, Norconsult 

Denna kravbild är dock inte HTC Superfloor™ ensam om att uppfylla. Julia och Dan berättar att valet stod mellan HTC Superfloor™ och cementmosaik/terrazzo, men att man efter den samlade  bedömningen av hållbarhetsfördelar samt funktionella egenskaper landade i valet att arbeta med den underliggande betongen. Om prisfaktorn var en viktig variabel ger arkitekerna ett entydigt ja, både ur perspektivet installationskostnad och livscykelkostnad. 
 

HTC Superfloor™

HTC Superfloor™ finns i fyra varianter för att passa olika smak och behov. De fyra olika koncepten heter Platinum, Gold, Silver och Bronze och de har alla sina egna unika egenskaper. Valfriheten gör att betongslipning enligt HTC Superfloor lämpar sig i både hem, publik och industriell miljö. Se våra referenser eller följ oss på Facebook eller Instagram om du vill se fler av våra golv. 
4 slipkoncept
  • HTC Superfloor™ Platinum - Platinumkonceptet är det koncept vi talar allra varmast om. Betongslipningen sker i sju steg och då ingår flera grovsteg och allra flest polersteg. Ballasten och den undre mer slitstarka betongen kommer fram eftersom betonghuden avlägsnas.  
  • HTC Superfloor™ Gold - I detta koncept slipar vi inte ned lika djupt som i platinumkonceptet men golvet poleras lika noggrant som i platinum och därför ger det nästan samma estetiska egenskaper. Generellt brukar inte lika mycket sten komma fram men det beror även på gjutning och betongens skick.
  • HTC Superfloor™ Silver - När vi genomför betongslipning enligt HTC Superfloor Silver lämnas en sidenmatt yta. Ballasten blir exponerad eftersom man slipar bort betonghuden med grovsteg.
  • HTC Superfloor™ Bronze - Här slipas inte betonghuden bort. Betongen måste dock vara i väldigt gott skick om denna betongslipning ska kunna genomföras.HTC Superfloor™ i andra kontexter