NYHETSBREV

Miljövänliga cementbaserade massagolv

Massagolv //  Epoxigolv  //  Akrylgolv  //  Polyuretangolv // Cementmassa

Cementbaserade massagolv når många av de mekaniska kraven som traditionell härdplast gör men är betydligt mer miljövänlig och möter kraven i byggvarubedömningen vilket är unikt den här typen av golv. Massagolv baserade på cement är relativt nytt och de bästa golvlösningarna vi på Heimdall idag lägger är Sikafloor HyCem (som du kan läsa mer om här) och Sikafloor EpoCem. HyCem läggs vanligen i tjocklekar om 1,5

Fördelarna med cementmassa

  • Når kraven i byggvarubedömningen
  • Vätsketät men genomsläppligt i ångfas underifrån vilket gör att golven klarar att läggas på fuktig betong
  • Bra vidhäftning på fuktig och sprucken betong
  • Står emot tung trafik som gaffeltruckar. 
  • Fri från ämnen som kan migrera. 
Sikafloor HyCem. Cementbaserade massagolv

GOLVAKUTEN
Klicka här för att komma till Golvakuten

GOLVAKUTEN
Klicka här för att komma till Golvakuten för kunskap, inspiration och dokumentation

Läs mer