NYHETSBREV

Antistatiska golv

Renovering och sanering  //  Natursten  // Infrastruktur  //  ESD Anti- stat  //  Flytspackling

ESD står för elektrostatisk urladdning och skapas när objekt gnider mot varandra. Detta innebär att när du går på ett golv som inte är antistatiskt kommer det bli en laddning som är ett resultat av den skapade friktionen. Vi har alla fått stötar från dörrhantag, ballonger och andra människor men faktum är att denna urladdning även sker på golv. I lokaler där man jobbar med elektroniska produkter kan det vara av stor vikt att golvet är antistatiskt.

HTC Superfloor™

Resistanstest, utförda på bjälklag och på betongplattor på marken, har visat att HTC Superfloor™ uppfyller kraven i standarden SS-EN 61340-5-1. Uppmätta värden uppfyller också den internationella IEC-standarden och den amerikanska standarden ANSI/ESD. 

Massagolv

Även våra massagolv, epoxi, akryl och polyuretan, kan bli antistatiska men med vissa avvikelser i läggningen. När vi gör massagolvet antistatiskt lägger vi en primer på den förbehandlade betongen och lägger därefter på 12mm breda kopparband på den nya ytan. Vi genomför sedan golvläggningen som vanligt. Detta klarar precis som HTC Superfloor™ tröskelvärdena för ESD- standarder.
HTC Superfloor är en golvlösning som är antistatiskt
Massagolv som är antistatiskt från Flowcrete ESD- antistatiskt massagolv från Flowcrete

GOLVAKUTEN
Klicka här för att komma till Golvakuten

GOLVAKUTEN
Klicka här för att komma till Golvakuten för kunskap, inspiration och dokumentation

Läs mer