NYHETSBREV

Golvdokumentation

I golvakutens del om golvdokumentation hittar du information om företaget Heimdall Industrigolv AB, vår uppförandekod, relevant dokumentation om de golvsystem vi vanligtvis lägger samt allmänna föreskrifter och projektrelaterade dokument. Den här sidan är öppen för alla men syftar till att vara en enkel databas för internt bruk.

Produkttyp 

Beskrivning 


Produktområde
Beskrivning

Heimdall Industrigolv AB Företagspresentation, broschyr
Heimdall Industrigolv AB Uppförandekod/Code of Conduct
Allmänna föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker
Allmänna föreskrifter Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön
Allmänna föreskrifter Kränkande särbehandling i arbetslivet
Allmänna föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete
Allmänna föreskrifter Om stress och systematiskt arbetsmiljöarbete
Massagolv Golvbeläggningar som klarar kraven i industri och offentlig miljö
Massagolv Flowcrete Deckshield ED, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield ID, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield ID tillagningskök, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Duracon BC, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Duracon Himec, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Flowcoat LXP, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Flowcoat TL, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Hydraseal DPM, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Hydraseal DPM Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Hydraseal DPM Hardener, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran CHD, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran Comfort, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD SL, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD STB Compact, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD Struktur, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran SL, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran STB Compact, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran STB Marine, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran STB Struktur, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran WW, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Peran STB Public, systemdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield ID, emissionsklassificering (M1)
Massagolv Flowcrete Deckshield Finish Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield Finish Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield SF Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield SF/Finish Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield PU Membrane Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield PU Membrane Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield SF Filler C, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Deckshield Damp Primer (WHT), säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Flowseal EPW systemdatablad
Massagolv Flowcrete Flowseal EPW Clear Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Flowseal EPW Clear Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Flowseal EPW Glossy Base A
Massagolv Flowcrete Flowseal EPW Hardener B (glossy & matt)
Massagolv Flowcrete Peran AD Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran AD Rapid Hardener B
Massagolv Flowcrete Peran Comfort Base A
Massagolv Flowcrete Peran Comfort/Peran LXP UV, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran Compact Vit, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD Primer Base A säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD SL Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD SL Filler C, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD SL/Primer Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD STB Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran ESD EWS Hardener B säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran/Flowshield SL Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran LF Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran Primer W Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran Primer W Hardener, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran SL Filler C, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran STC (classic) Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran LVS Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran STC Base A, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran STC/LVS + Peran STC/TCW/LVS Hardener B, säkerhetsdatablad
Massagolv Flowcrete Peran WW Hardener B, säkerhetsdatablad
SVEFF Kvalitetsdokumentation, mall egenkontroll
SVEFF Informationsblad om härdplastavfall
SVEFF Detaljanslutningar
SVEFF Branschrekommendationer förbehandling
SVEFF Arbetsmiljöplan akryl
SVEFF Arbetsmiljöplan epoxi
SVEFF Arbetsmiljöplan polyuretan
SVEFF Branschrekommendationer hantering och skydd
SVEFF Branschrekommendationer skötsel och underhåll
HTC Superfloor™ HTC Superfloor™, städinstruktioner, städanvisningar
HTC Superfloor™ HTC Twister™ standardbroschyr
HTC Superfloor™ HTC Superfloor™ standardbroschyr
HTC Superfloor™ Betongval och gjutteknik för HTC Superfloor™
HTC Superfloor™ General instructions for casting, HTC Superfloor™
HTC Superfloor™ HTC Superfloor™ Bronze, systemdatablad
HTC Superfloor™
HTC Superfloor™ Silver, systemdatablad
HTC Superfloor™ HTC Superfloor™ Gold, systemdatablad,
HTC Superfloor™ HTC Superfloor™ Platinum, systemdatablad
HTC Superfloor™ HTC Cure, produktblad
HTC Superfloor™ Krav HTC Superfloor™ Bronze
HTC Superfloor™ Krav HTC Superfloor Silver
HTC Superfloor™ Krav HTC Superfloor™ Gold
HTC Superfloor™ Krav HTC Superfloor ™Platinum
HTC Superfloor™ Objektanmälan HTC Superfloor™
Städ & Underhåll HTC Twister™ Retail broschyr
Massagolv Smarta lösningar, Sikafloor HyCem
Städ & Underhåll Twister Diamond Cleaning System
Massagolv Golvlösningar kommersiella och publika miljöer
Massagolv Parkeringshus, flera plan och plan under jord
Massagolv Eradur Struktur, systemdatablad
Massagolv Eradur Massiv, systemdatablad
Massagolv Eradur Kompakt, systemdatablad
Massagolv Eradur PU750 Massiv, systemdatablad
Massagolv Eradur Plus Primer A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Plus Primer B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Primer N komponent A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Primer N komponent B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Binder komponent A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Binder komponent B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Topplack komponent A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Topplack komponent B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Topplack Struktur A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Ultra komponent A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Ultra komponent B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Massiv komponent A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Massiv komponent B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur PU750 komponent A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur PU750 komponent B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Flexibel Primer A, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Flexibel Primer B, säkerhetsdatablad
Massagolv Eradur Massiv komponent A, BVD
Massagolv Eradur Massiv komponent B, BVD
Massagolv Eradur Topplack komponent A, BVD
Massagolv Eradur Topplack komponent B, BVD
Massagolv Eradur Primer Plus A, BVD
Massagolv Eradur Primer Plus, BVD
Golvavjämning Weber.floor 644 värmegolvspackel DR, produktblad
Golvavjämning Weber.floor 644 värmegolvspackel DR, säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber.floor 644 värmegolvspackel DR, prestandadeklaration
Golvavjämning Weber.floor 130 Core, produktdatablad
Golvavjämning Weber.floor 130 Core, BVD
Golvavjämning Weber.floor 130 core, säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber.floor 130 Core, miljödeklaration
Golvavjämning Weber.floor 130 Core, prestandadeklaration
Golvavjämning Weber.floor 130 Core, P- märkning
Golvavjämning Weber.floor 4160 Fine Flow Rapid, produktdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4160 Fine Flow Rapid, BVD
Golvavjämning Weber.floor 4160 Fine Flow Rapid, säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4160 Fine Flow Rapid, prestandadeklaration
Golvavjämning Weber.floor 4160 Fine Flow Rapid, P- märkning
Golvavjämning Weber. floor 140 Nova, produktdatablad
Golvavjämning Weber. floor 140 Nova, BVD
Golvavjämning Weber. floor 140 Nova, Säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber. floor 140 Nova, miljödeklaration
Golvavjämning Weber. floor 140 Nova prestandadeklaration
Golvavjämning Weber. floor 140 Nova, P- märkning
Golvavjämning Weber. floor 110 Fine, produktdatablad
Golvavjämning Weber. floor 110 Fine, BVD
Golvavjämning Weber. floor 110 Fine, säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber. floor 110 Fine, miljödeklaration
Golvavjämning Weber. floor 110 Fine, prestandadeklaration
Golvavjämning Weber. floor 110 Fine P- märkning
Golvavjämning Weber.floor 4650 Design Colour, produktdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4650 Design Colour, säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4650 Design Colour, arbetsinstruktioner
Golvavjämning Weber.floor 4650 Design Colour, kundinformation
Golvavjämning Weber.floor 4650 Design Colour, egenkontroll (zip-fil)
Golvavjämning Weber.floor 4650 Design Colour, top matt skötselanvisningar
Golvavjämning Weber.floor 4650 Design Colour, prestandadeklaration
Golvavjämning Weber.floor 4635 Design Grinded Stone, produktdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4635 Design Grinded Stone, BVD
Golvavjämning Weber.floor 4635 Design Grinded Stone, säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4635 Design Grinded Stone, skötselanvisningar
Golvavjämning Weber.floor 4635 Design Grinded Stone, prestandadeklaration
Golvavjämning Weber.floor Industri, produktdatablad
Golvavjämning Weber.floor Industri, BVD
Golvavjämning Weber.floor Industri, säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber.floor Industri, prestandadeklaration
Golvavjämning Weber.floor 4655 Industry Flow Rapid, produktdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4655 Industry Flow Rapid, BVD
Golvavjämning Weber.floor 4655 Industry Flow Rapid, Säkerhetsdatablad
Golvavjämning Weber.floor 4655 Industry Flow Rapid, Prestandadeklaration
Massagolv Sika Sikafloor- 40 HyCem, produktdatablad
Massagolv Sika Sikafloor- 42 HyCem, produktdatablad
Massagolv Sika, Guide till hållbara golv, broschyr
Massagolv Sika Comfortfloor, Sikafloor- PS23, produktdatablad
Massagolv Sika Comfortfloor, Sikafloor- PS24, produktdatablad
Massagolv Sika Comfortfloor, Sikafloor- PS25, produktdatablad
Massagolv Sika Comfortfloor, Sikafloor- PS26, produktdatablad
Massagolv Sika Comfortfloor, Sikafloor- PS27, produktdatablad
Massagolv Sika Sverige, Hållbara golvsystem för sjukhusmiljöer, broschyr
Kolfiberförstärkning Sika Carbodur, produktdatablad
Kolfiberförstärkning Sika Carbodur, säkerhetsdatablad
Kolfiberförstärkning Sika Carbodur, miljövarudeklaration