NYHETSBREV

Heimdall Foundation

Mer än bara golv.

Fundament, grund, underlag, golv. Ett stabilt fundament i både huset och i samhället. Underlagsarbetet är viktigt för både en trygg framtid, ett bra samhälle och ett hållbart golv. 

Ett bra fundament bygger på kunskap, öppenhet och samarbete. Vilka är de ledord vi hämtar från namnet Heimdall. Därför samlar vi alla våra sponsringsaktiviteter under namnet Foundation.

KUNSKAP 

För att kunna göra vårt dagliga arbete med ett gott slutresultat måste vi ha vet vad vi håller på med. Kunskap är därför en av de viktigaste immateriella tillgångarna både för oss och för samhället i stort. Vi vet att vi lever i ett kunskapssamhälle och därför vill vi att våra sponsringsaktiviteter på olika sätt går till att öka kunskap för olika samhällsfrågor vi håller extra varmt om hjärtat. 
Läs mer om vår insamling till hjärnforskning »

ÖPPENHET 

Som företag är det viktigt att man tar ansvar och visar öppenhet genom att vara transperent i det man gör. Öppenhet inför nya intryck och nya människor ser vi som en hörnsten för ett gott företagsklimat och ett gott samhälle. Vi vill bidra till att stärka öppenheten i samhället genom att stödja integrationsprojektet Framsteget i Sandviken. 
Läs mer om Framsteget »

SAMARBETE 

Samarbete har flera synonymer vi tycker om. Lagarbete, teamwork, samverkan. Ett starkt fundament formen av ett lönsamt företag eller förening bygger på ett gott samarbete mellan individer. Det kan vara internt i företaget mellan anställda kring ett särskilt projekt eller med kunden i planeringsstadiet. Vi vill att våra pengar går till verksamheter med samarbete som nyckelord. Verksamheter som har tydliga visioner och mål med verkamheten. Därför sponsrar vi ett flertal idrottsföreningar. 
Läs mer om vår sponsring till barn- och ungdomsidrott »

Rigstula Design™ Red 

För varje golvköp ger vi pengar till hjärnforskningen


Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Detta är en vision vi delar och ställer oss bakom. Hjärnsjukdomar skadar oss alla. Män, kvinnor och barn oavsett hudfärg eller socioekonomisk bakgrund. För varje kvadratmeter lagt golv av Rigstula Design™ Red ger det pengar till forskning om hjärnan och i förlängningen räddar det liv. 
 
Läs mer här! 

Större öppenhet i skolan.

Varje år börjar drygt 400 barn första klass i Sandviken. Enligt försäkringsbolaget Skandia hamnar mellan tio och femton procent av dem i utanförskap senare i livet. Det innebär mycket lidande och enorma kostnader för samhället.

Det finns många anledningar till att man hamnar i utanförskap. Många människor flyr krig, terror och naturkatastrofer från olika delar av världen. 

Samarbete för en bättre barn- och ungdomsidrott.

Att satsa på barn- och ungdomsidrott är lätt att motivera både ur känslomässig och rationell synpunkt. Vi vill att när våra barn är verksamma i någon av landets idrottsföreningar så ska de känna samma trygghet och glädje som den tidigare generationen. För att barn och ungdomar ska kunna gå sin egen väg krävs ett bra och stabilt fundament i form av trygga och 

Vi är övertygade om att barn bara kan frodas i starka föreningar. Starka föreningar som symboliseras av samarbete, öppenhet och kunskap. Bara här kan de drömmar som landets idrottande pojkar och flickor har uppfyllas. I landets idrottsföreningar fostras starka demokratiska medborgare och kanske tar de i framtiden en anställning eller lägger en beställning hos Heimdall Industrigolv AB. Då har vi lyckats! 

Klicka här för att läsa mer om vårt engagemang för barn och ungdomsidrott.