NYHETSBREV


Rigstula Design™
Red
För varje kvadratmeter vi säljer av Rigstula Design 
Red skänker vi pengar till Hjärnfonden.

Detta är vårt bidrag i kampen mot Alzheimers, ADHD, Down Syndrom, språkstörningar, stroke och andra hjärnrelaterade sjukdomar.  

 

För varje kvadratmeter vi lägger av Rigstula Design™ Red skänker vi pengar till Hjärnfonden och bidrar i kampen mot hjärnsjukdomar.

Rigstula Design™ Red är ett traditionellt epoxigolv för storkök och motsvarar Peran STB Compact/Struktur från Flowcrete och andra likvärdiga golv på marknaden. 

Hjärnsjukdomar kan drabba alla, oavsett ålder. 

Om Rigstula Design™ Red

Vad är det: Epoxigolv för storkök, industrier, sopterminaler och liknande. Motsvarar Peran STB Struktur och Eradur Struktur. 
Fördelar: 
  • Mekaniskt slitstarkt
  • Kemikalieresistent
  • Vattentätt
  • F​ogfritt
  • ​Går att göras med och utan halkskydd.  

Om Hjärnfonden och den livsviktiga forskningen om hjärnan 

Hjärnfonden är en ideell stiftelse som samlar in pengar till forskning inom neurovetenskapens alla delområden från grundforskning till klinisk forskning. Visionen är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan och sedan bildandet av stiftelsen 1994 har mer än en halv miljard kronor delats ut till forskning och information om hjärnan. Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper är insamlade medel från landets privatpersoner och företag. Heimdall är ett av dessa företag och det är vi stolta över. 

Tre exempel på Hjärnfondens forskningsframgångar

Genombrott inom strokeforskningen
Stroke (även kallat slaganfall) är ett samlingsnamn på de symptom som uppstår när hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretillförsel. Tadeusz Wieloch är professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och har med hjälp av anslag från Hjärnfonden gjort genombrott i hur hjärnan kan återhämta sig från stroke. Nästa steg är att utveckla läkemedel för att förstärka nervcellskontakter. 
Ulrika Ådén forskar om för tidigt födda barn 
Cirka 10 procent av de extremt för tidigt födda barnen drabbas av hjärnblödningar och större blödningar leder ofta till CP-skador. Om detta forskar Ulrika Ådén, docent vid Karolinska Institutet. De har nyligen identifierat områden i barnhjärnan vars tillväxt påverkas vid för tidig födsel, vilket man inte tidigare kunnat identifiera. 
Känslor, ångest och depression 
Ungefär en tredjedel av alla människor drabbas någon gång i sitt liv av en ångeststörning, som ofta föregås av depressionsproblematik. Medel från Hjärnfonden har hjälpt Mats Fredriksson, professor i klinisk psykiatri, att ge oss en ökad förståelse för amygdalans roll i känslohjärnan.


Rigstula Design Red är en röd/vit variant av traditionellt epoxigolv.